Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 01/08/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Lê Quốc Khải

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Lê Quốc Khải với đề tài "Nghiên cứu cấu trúc giấc ngủ ở người trưởng thành sử dụng tín hiệu điện não đơn kênh"

• Thời gian: 15h, ngày 12/08/2022 (thứ 6)

• Địa điểm: Phòng Chuyên đề 208 B4 - Khoa Khoa học ứng dụng - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 01/08/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Lê Quốc Khải

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Lê Quốc Khải với đề tài "Nghiên cứu cấu trúc giấc ngủ ở người trưởng thành sử dụng tín hiệu điện não đơn kênh"

• Thời gian: 15h, ngày 12/08/2022 (thứ 6)

• Địa điểm: Phòng Chuyên đề 208 B4 - Khoa Khoa học ứng dụng - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012