Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 25/07/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Nguyễn Hoàng Linh

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Nguyễn Hoàng Linh với đề tài "Nghiên cứu cấu trúc và động lực học của các oligomer amyloid beta bằng mô phỏng".

• Thời gian: 08h30, ngày 06/08/2022 (thứ 7)

• Địa điểm: Phòng Chuyên đề 208B4 - Khoa Khoa học ứng dụng - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 25/07/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Nguyễn Hoàng Linh

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Nguyễn Hoàng Linh với đề tài "Nghiên cứu cấu trúc và động lực học của các oligomer amyloid beta bằng mô phỏng".

• Thời gian: 08h30, ngày 06/08/2022 (thứ 7)

• Địa điểm: Phòng Chuyên đề 208B4 - Khoa Khoa học ứng dụng - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012