Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 19/07/2022          

Chương trình học bổng Toshiba 2022

THONG-BAO-hoc-bong-2022

Căn cứ công văn số 1336/ĐHQG-ĐN&PTDA ngày 13/7/2022 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) về việc thông báo chương trình học bổng Toshiba năm 2022, dành cho học viên xuất sắc, có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, sẽ và đang học chương trình Thạc sĩ/Tiến sĩ, Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên thông báo chương trình học bổng Toshiba năm 2022.

Số lượng và giá trị học bổng
Chương trình học bổng Toshiba năm 2022 sẽ cấp:
- 5 suất học bổng toàn phần trị giá 186.000 JPY/năm học
- 5 suất học bổng bán phần trị giá 94.000 JPY/ năm học
80% số học bổng sẽ dành cho học viên theo học các chuyên ngành khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Số còn lại dành cho các chuyên ngành khác.

Tiêu chí lựa chọn vui lòng xem file đính kèm.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 19/07/2022          

Chương trình học bổng Toshiba 2022

THONG-BAO-hoc-bong-2022

Căn cứ công văn số 1336/ĐHQG-ĐN&PTDA ngày 13/7/2022 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) về việc thông báo chương trình học bổng Toshiba năm 2022, dành cho học viên xuất sắc, có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, sẽ và đang học chương trình Thạc sĩ/Tiến sĩ, Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên thông báo chương trình học bổng Toshiba năm 2022.

Số lượng và giá trị học bổng
Chương trình học bổng Toshiba năm 2022 sẽ cấp:
- 5 suất học bổng toàn phần trị giá 186.000 JPY/năm học
- 5 suất học bổng bán phần trị giá 94.000 JPY/ năm học
80% số học bổng sẽ dành cho học viên theo học các chuyên ngành khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Số còn lại dành cho các chuyên ngành khác.

Tiêu chí lựa chọn vui lòng xem file đính kèm.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012