Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 09/01/2020          

Thông báo nhận biên lai học phí dành cho khóa 2019 đợt 2 đã đóng Tạm Thu học phí nhập học

Phòng Đào tạo SĐH thông báo về việc nhận Hóa đơn điện tử của các học viên Cao học, Chuyển tiếp sinh và Nghiên cứu sinh trúng tuyển khóa 2019 đợt 2 đã làm thủ tục nhập học và đã đóng học phí tạm thu học phí nhập học khi làm thủ tục nhập học tại trường đại học Bách Khoa thông qua ngân hàng OCB như sau:

  • Học viên truy cập website phòng Kế Hoạch Tài Chính theo link sau >>>>>
  • Trên menu chính chọn mục "Tra cứu hóa đơn

 

Lưu ý:

       - Liên hệ anh Bách phòng Kế Hoạch Tài Chính khi cần hỗ trợ về việc lấy hóa đơn điện tử. Điện thoại: (028) 38647256  ext: 5252
               
Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 09/01/2020          

Thông báo nhận biên lai học phí dành cho khóa 2019 đợt 2 đã đóng Tạm Thu học phí nhập học

Phòng Đào tạo SĐH thông báo về việc nhận Hóa đơn điện tử của các học viên Cao học, Chuyển tiếp sinh và Nghiên cứu sinh trúng tuyển khóa 2019 đợt 2 đã làm thủ tục nhập học và đã đóng học phí tạm thu học phí nhập học khi làm thủ tục nhập học tại trường đại học Bách Khoa thông qua ngân hàng OCB như sau:

  • Học viên truy cập website phòng Kế Hoạch Tài Chính theo link sau >>>>>
  • Trên menu chính chọn mục "Tra cứu hóa đơn

 

Lưu ý:

       - Liên hệ anh Bách phòng Kế Hoạch Tài Chính khi cần hỗ trợ về việc lấy hóa đơn điện tử. Điện thoại: (028) 38647256  ext: 5252
               
Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012