Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 07/01/2019          

Lịch thu học phí của HK1/2018 - 2019 đợt cuối

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các học viên về lịch thu học phí của HK1/2018-2019 lần cuối cho những bạn chưa hoàn thành học phí và bị khóa tài khoản trên trang website phòng Đào tạo SĐH, như sau: 

Bắt đầu thu học phí từ ngày 07/01/2019 đến 19/01/2019. Các học viên vui lòng đăng nhập vào trang website cá nhân của mình và vào mục "Kết quả học phí" để xem số tiền học phí phải đóng của mình.

Hướng dẫn chi tiết cách thức đóng học phí qua NH OCB dành cho các khóa  2014, 2015, 2016, 2017, 2018 và các NCS (trừ khóa 2013) xem tại đây >>>

Hướng dẫn chi tiết cách thức đóng học phí
 
qua NH OCB dành cho NCS khóa 2013, xem tại đây >>>

Các học viên nào có sai sót về học phí vui lòng liên hệ phòng Đào tạo SĐH (gặp thầy Vũ) để kiểm tra và giải quyết. Số điện thoại: (028) 38647256 ext: 5262, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

Lưu ý:

        - Không được dùng Ebanking để chuyển khoản học phí vào bất kỳ tài khoản nào của trường để thanh toán học phí  để tránh học phí không được cập nhật.
Có thắc mắc về cách thức đóng học phí thì liên hệ thầy Vũ phòng Đào tạo SĐH để được hướng dẫn.

       
- Học viên đã đóng học phí HK1/2018-2019 thông qua BKPay trong năm 2019 nếu có nhu cầu lấy biên lai học phí thì vui lòng liên hệ anh Bách phòng Kế Hoạch Tài Chính để hỏi ngày nào có thể lên lấy biên lai. Điện thoại: (028) 38647256  ext: 5252

   
    - Học viên vui lòng kiểm tra số tiền học phí phải đóng hiện trên trang Cá nhân và hệ thống BKPay có giống nhau không. Nếu có sự khác biệt thì vui lòng liên hệ thầy Vũ để kiểm tra.
             
        -
 Học viên đang bị khóa tài khoản sau khi hoàn thành học phí còn thiếu thì vài ngày sau tài khoản sẽ được mở lại. 

        - Học viên không nên đi đóng học phí vào ngày cuối cùng của tháng vì ngày đó hệ thống BKPay sẽ bảo trì nên sẽ không đóng được.


        - Sau khi đóng học phí thì khoảng vài ngày thì học phí sẽ được cập nhật lên trang cá nhân. Học viên có thể login vào BKPay và xem dòng học phí nào mà mình thanh toán đã chuyển qua "Đã thu" là bạn đã hoàn tất việc đóng học phí của mình.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Để xem số tín chỉ môn học nhấp vào đây >>>>

        - Để xem qui định học phí năm học 2018 - 2019 nhấp vào đây >>>>

       - Các học viên nào không hoàn thành học phí sẽ bị cảnh cáo học vụ, không được công nhận kết quả luận văn, không được gia hạn luận văn và không được công nhận kết quả thi cuối kỳ cho đến khi hoàn thành học phí.

Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 07/01/2019          

Lịch thu học phí của HK1/2018 - 2019 đợt cuối

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các học viên về lịch thu học phí của HK1/2018-2019 lần cuối cho những bạn chưa hoàn thành học phí và bị khóa tài khoản trên trang website phòng Đào tạo SĐH, như sau: 

Bắt đầu thu học phí từ ngày 07/01/2019 đến 19/01/2019. Các học viên vui lòng đăng nhập vào trang website cá nhân của mình và vào mục "Kết quả học phí" để xem số tiền học phí phải đóng của mình.

Hướng dẫn chi tiết cách thức đóng học phí qua NH OCB dành cho các khóa  2014, 2015, 2016, 2017, 2018 và các NCS (trừ khóa 2013) xem tại đây >>>

Hướng dẫn chi tiết cách thức đóng học phí
 
qua NH OCB dành cho NCS khóa 2013, xem tại đây >>>

Các học viên nào có sai sót về học phí vui lòng liên hệ phòng Đào tạo SĐH (gặp thầy Vũ) để kiểm tra và giải quyết. Số điện thoại: (028) 38647256 ext: 5262, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

Lưu ý:

        - Không được dùng Ebanking để chuyển khoản học phí vào bất kỳ tài khoản nào của trường để thanh toán học phí  để tránh học phí không được cập nhật.
Có thắc mắc về cách thức đóng học phí thì liên hệ thầy Vũ phòng Đào tạo SĐH để được hướng dẫn.

       
- Học viên đã đóng học phí HK1/2018-2019 thông qua BKPay trong năm 2019 nếu có nhu cầu lấy biên lai học phí thì vui lòng liên hệ anh Bách phòng Kế Hoạch Tài Chính để hỏi ngày nào có thể lên lấy biên lai. Điện thoại: (028) 38647256  ext: 5252

   
    - Học viên vui lòng kiểm tra số tiền học phí phải đóng hiện trên trang Cá nhân và hệ thống BKPay có giống nhau không. Nếu có sự khác biệt thì vui lòng liên hệ thầy Vũ để kiểm tra.
             
        -
 Học viên đang bị khóa tài khoản sau khi hoàn thành học phí còn thiếu thì vài ngày sau tài khoản sẽ được mở lại. 

        - Học viên không nên đi đóng học phí vào ngày cuối cùng của tháng vì ngày đó hệ thống BKPay sẽ bảo trì nên sẽ không đóng được.


        - Sau khi đóng học phí thì khoảng vài ngày thì học phí sẽ được cập nhật lên trang cá nhân. Học viên có thể login vào BKPay và xem dòng học phí nào mà mình thanh toán đã chuyển qua "Đã thu" là bạn đã hoàn tất việc đóng học phí của mình.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Để xem số tín chỉ môn học nhấp vào đây >>>>

        - Để xem qui định học phí năm học 2018 - 2019 nhấp vào đây >>>>

       - Các học viên nào không hoàn thành học phí sẽ bị cảnh cáo học vụ, không được công nhận kết quả luận văn, không được gia hạn luận văn và không được công nhận kết quả thi cuối kỳ cho đến khi hoàn thành học phí.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012