Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 10/12/2018          

Thông báo nhận biên lai học phí HK1/2018-2019 lần cuối

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc nhận biên lai của các Học viên Cao học, Nghiên cứu sinh và Bồi dưỡng đã đóng trong đợt thu học phí của HK1/2018-2019 thông qua hệ thống BKPay như sau:
  • Thời gian lấy biên lai: từ ngày 10/12/2018 đến 21/12/2018; 
  • Địa điểm: tại phòng Kế Hoạch Tài Chính phòng 109, nhà A4 - gặp anh Bách, điện thoại: (028) 38647256  ext: 5252;
  • Giờ nhận biên lai học phí: từ thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h00.
Lưu ý:
        - Học viên không bắt buộc phải nhận biên lai học phí nếu không có nhu cầu;
        - Khi đi lấy biên lai học phí thì học viên vui lòng cầm theo thẻ học viên hoặc chứng minh nhân dân để kiểm tra khi nhận;
        - Học viên phải đến phòng Kế hoạch Tài chính để lấy biên lai học phí trong thời hạn nêu trên. Sau thời hạn nêu trên thì phòng Kế Hoạch Tài Chính sẽ không cấp biên lai học phí nữa.
        - Học viên nào đã đóng học phí trong năm 2018 thì vui lòng đi lấy biên lai học phí đến hết ngày 21/12/2018 vì để sang năm 2019 thì phòng Kế Hoạch Tài Chính sẽ không cấp biên lai cho những khoản học phí đã đóng trong năm 2018.
       
Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 10/12/2018          

Thông báo nhận biên lai học phí HK1/2018-2019 lần cuối

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc nhận biên lai của các Học viên Cao học, Nghiên cứu sinh và Bồi dưỡng đã đóng trong đợt thu học phí của HK1/2018-2019 thông qua hệ thống BKPay như sau:
  • Thời gian lấy biên lai: từ ngày 10/12/2018 đến 21/12/2018; 
  • Địa điểm: tại phòng Kế Hoạch Tài Chính phòng 109, nhà A4 - gặp anh Bách, điện thoại: (028) 38647256  ext: 5252;
  • Giờ nhận biên lai học phí: từ thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h00.
Lưu ý:
        - Học viên không bắt buộc phải nhận biên lai học phí nếu không có nhu cầu;
        - Khi đi lấy biên lai học phí thì học viên vui lòng cầm theo thẻ học viên hoặc chứng minh nhân dân để kiểm tra khi nhận;
        - Học viên phải đến phòng Kế hoạch Tài chính để lấy biên lai học phí trong thời hạn nêu trên. Sau thời hạn nêu trên thì phòng Kế Hoạch Tài Chính sẽ không cấp biên lai học phí nữa.
        - Học viên nào đã đóng học phí trong năm 2018 thì vui lòng đi lấy biên lai học phí đến hết ngày 21/12/2018 vì để sang năm 2019 thì phòng Kế Hoạch Tài Chính sẽ không cấp biên lai cho những khoản học phí đã đóng trong năm 2018.
       
Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012