Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 06/12/2016          

Thông báo nhận biên lai học phí HK1/2016-2017 và biên lai tạm thu học phí khóa 2016 đợt 1 lần cuối

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc nhận biên lai của các Học viên Cao học và Nghiên cứu sinh đã đóng học phí HK1/2016-2017 và Khóa 2016 đợt 1 đã đóng tạm thu học phí khi nhập học thông qua hệ thống BKPay như sau:

    + Lịch lấy biên lai cụ thể như sau:

  • Thời gian: từ ngày 06/12/2016 đến 16/12/2016;
  • Địa điểm: tại phòng Kế Hoạch Tài Chính, nhà A4 - gặp anh Bách;
  • Giờ nhận biên lai học phí: từ thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h00.

  Lưu ý:

      -  Học viên nhận biên lai thu học phí theo nhu cầu miễn giảm học phí, xin học bổng, thanh toán tại cơ quan công tác hoặc các nhu cầu khác (học viên không bắt buộc phải nhận biên lai thu học phí nếu không có nhu cầu).

     - Người nhận biên lai thu học phí phải xuất trình Thẻ học viên.

     - Phòng Kế Hoạch Tài Chính không cấp biên lai thu học phí sau thời hạn quy định trên.

     - Nếu muốn nhận khác thời gian quy định trên vui lòng liên hệ anh Bách phòng Kế Hoạch Tài Chính trước khi đến nhận. Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  hoặc điện thoại: 38647256  ext: 5252

    - Các học viên đã đóng học phí HK1/2016-2017 trong năm 2016 thì vui lòng lấy biên lai học phí trong năm 2016. Nếu để qua năm 2017 thì sẽ không được cập biên lai học phí nữa.
       
Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 06/12/2016          

Thông báo nhận biên lai học phí HK1/2016-2017 và biên lai tạm thu học phí khóa 2016 đợt 1 lần cuối

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc nhận biên lai của các Học viên Cao học và Nghiên cứu sinh đã đóng học phí HK1/2016-2017 và Khóa 2016 đợt 1 đã đóng tạm thu học phí khi nhập học thông qua hệ thống BKPay như sau:

    + Lịch lấy biên lai cụ thể như sau:

  • Thời gian: từ ngày 06/12/2016 đến 16/12/2016;
  • Địa điểm: tại phòng Kế Hoạch Tài Chính, nhà A4 - gặp anh Bách;
  • Giờ nhận biên lai học phí: từ thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h00.

  Lưu ý:

      -  Học viên nhận biên lai thu học phí theo nhu cầu miễn giảm học phí, xin học bổng, thanh toán tại cơ quan công tác hoặc các nhu cầu khác (học viên không bắt buộc phải nhận biên lai thu học phí nếu không có nhu cầu).

     - Người nhận biên lai thu học phí phải xuất trình Thẻ học viên.

     - Phòng Kế Hoạch Tài Chính không cấp biên lai thu học phí sau thời hạn quy định trên.

     - Nếu muốn nhận khác thời gian quy định trên vui lòng liên hệ anh Bách phòng Kế Hoạch Tài Chính trước khi đến nhận. Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  hoặc điện thoại: 38647256  ext: 5252

    - Các học viên đã đóng học phí HK1/2016-2017 trong năm 2016 thì vui lòng lấy biên lai học phí trong năm 2016. Nếu để qua năm 2017 thì sẽ không được cập biên lai học phí nữa.
       
Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012