Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 23/11/2023          

Thông báo thay đổi phòng học ngày 26/11/2023 (chủ nhật) tại tòa nhà B8 và C6

Do Nhà trường tạm ngưng cung cấp điện tại một số tòa nhà để sửa chữa, Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các lớp có thời khóa biểu vào chủ nhật, ngày 26/11/2023 từ tiết 2 đến tiết 12 (từ 07h00 đến 17h50) tại tòa nhà B8 và C6 sẽ thay đổi phòng học.

Các Anh/Chị nghiên cứu sinh (NCS), học viên (HV) và sinh viên chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ (SV) vui lòng xem thông tin chi tiết về việc thay đổi phòng học tại file đính kèm.

Trân trọng./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 23/11/2023          

Thông báo thay đổi phòng học ngày 26/11/2023 (chủ nhật) tại tòa nhà B8 và C6

Do Nhà trường tạm ngưng cung cấp điện tại một số tòa nhà để sửa chữa, Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các lớp có thời khóa biểu vào chủ nhật, ngày 26/11/2023 từ tiết 2 đến tiết 12 (từ 07h00 đến 17h50) tại tòa nhà B8 và C6 sẽ thay đổi phòng học.

Các Anh/Chị nghiên cứu sinh (NCS), học viên (HV) và sinh viên chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ (SV) vui lòng xem thông tin chi tiết về việc thay đổi phòng học tại file đính kèm.

Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012