Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 07/11/2023          

Thông báo nghỉ học ngày 12/11/2023 tại tòa nhà B4

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các Anh/Chị nghiên cứu sinh (NCS), học viên (HV) và sinh viên chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ (SV) về việc nghỉ học vào ngày chủ nhật12/11/2023, cụ thể như sau:

Do Nhà trường tổ chức Tuyển sinh Cao học đợt tháng 11 năm 2023 tại tòa nhà B4, các lớp có thời khóa biểu (danh sách đính kèm) vào ngày chủ nhật, 12/11/2023 (từ tiết 7 đến tiết 12) sẽ được nghỉ và học bù vào đúng thứ, tiết & phòng học theo thời khóa biểu của tuần tiếp theo khi kết thúc môn học.

Các Anh/Chị NCS, HV và SV xem Thời khóa biểu chi tiết đã được cập nhật tại trang cá nhân. Nếu Thầy/Cô phụ trách giảng dạy dạy bù vào thời gian khác, Thầy/Cô sẽ chủ động thông báo đến các Anh/Chị.

Trân trọng./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 07/11/2023          

Thông báo nghỉ học ngày 12/11/2023 tại tòa nhà B4

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các Anh/Chị nghiên cứu sinh (NCS), học viên (HV) và sinh viên chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ (SV) về việc nghỉ học vào ngày chủ nhật12/11/2023, cụ thể như sau:

Do Nhà trường tổ chức Tuyển sinh Cao học đợt tháng 11 năm 2023 tại tòa nhà B4, các lớp có thời khóa biểu (danh sách đính kèm) vào ngày chủ nhật, 12/11/2023 (từ tiết 7 đến tiết 12) sẽ được nghỉ và học bù vào đúng thứ, tiết & phòng học theo thời khóa biểu của tuần tiếp theo khi kết thúc môn học.

Các Anh/Chị NCS, HV và SV xem Thời khóa biểu chi tiết đã được cập nhật tại trang cá nhân. Nếu Thầy/Cô phụ trách giảng dạy dạy bù vào thời gian khác, Thầy/Cô sẽ chủ động thông báo đến các Anh/Chị.

Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012