Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 28/09/2023          

Thông báo tạm ngừng tiếp học viên buổi chiều ngày 28/09/2023

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo tạm ngừng tiếp học viên buổi chiều ngày 28/09/2023.

Lý do: Hội nghị Viên chức Người lao động năm 2023 - 2024

Trân trọng thông báo.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 28/09/2023          

Thông báo tạm ngừng tiếp học viên buổi chiều ngày 28/09/2023

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo tạm ngừng tiếp học viên buổi chiều ngày 28/09/2023.

Lý do: Hội nghị Viên chức Người lao động năm 2023 - 2024

Trân trọng thông báo.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012