Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 08/09/2023          

Thông báo Họp mặt đầu khóa cho Học viên cao học và NCS K2023 đợt 1

 gap go daukhoa2023 TS ThS dot 1

Kính gửi Anh/Chị Học viên Cao học, Nghiên cứu sinh
khóa 2023

Vì một số lý do bất khả kháng, Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo buổi lễ gặp mặt đầu khóa ngày 09/09/2023 dời lại vào 09h00 ngày 16/09/2023.
Thông tin chi tiết của buổi lễ gặp mặt đầu khóa như sau:

Thời gian: 09h00 thứ 7 ngày 16/09/2023

Địa điểm: Hội trường B4

Xin chân thành xin lỗi quý Anh/Chị vì sự thay đổi này.

Trân trọng.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 08/09/2023          

Thông báo Họp mặt đầu khóa cho Học viên cao học và NCS K2023 đợt 1

 gap go daukhoa2023 TS ThS dot 1

Kính gửi Anh/Chị Học viên Cao học, Nghiên cứu sinh
khóa 2023

Vì một số lý do bất khả kháng, Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo buổi lễ gặp mặt đầu khóa ngày 09/09/2023 dời lại vào 09h00 ngày 16/09/2023.
Thông tin chi tiết của buổi lễ gặp mặt đầu khóa như sau:

Thời gian: 09h00 thứ 7 ngày 16/09/2023

Địa điểm: Hội trường B4

Xin chân thành xin lỗi quý Anh/Chị vì sự thay đổi này.

Trân trọng.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012