Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 20/07/2023          

Kế hoạch đăng ký môn học HK1/2023-2024 dành cho HV, SV (Đợt 4: 11-17/9/2023)

Phòng Đào tạo Sau đại học (P. ĐTSĐH) thông báo đến các Anh/Chị học viên cao học (HV) và sinh viên chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ về kế hoạch đăng ký môn học (ĐKMH) trong HK1/2023-2024 như sau:

Đợt 1: Từ ngày 27/7 đến hết ngày 31/7/2023

Đợt 2: Từ ngày 05/8 đến hết ngày 09/8/2023

Đợt 3: Từ ngày 26/8 đến hết ngày 31/8/2023

Đợt 4: Từ ngày 11/9 đến hết ngày 17/9/2023. HV đăng ký bổ sung môn học online tại đây

Lưu ý:

1. HV đăng ký tất cả các môn học cần học trong đợt 1 (không quá 20 tín chỉ), nếu HV không đăng ký môn học trong đợt này có thể sẽ gặp khó khăn vào các đợt sau: đợt đăng ký hiệu chỉnh và đợt đăng ký bổ sung do lớp không mở hoặc lớp đã đủ sỉ số.

2. Đối với các môn học thuộc khối kiến thức cơ sở ngànhkhối kiến thức bắt buộc của các nhóm ngành Xây dựng khóa 2023 đợt 1, đã mở đăng ký bổ sung trong đợt 2.
+ Riêng ngành KT Xây dựng, HV xem CTĐT để biết thuộc nhóm đối tượng nào (tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc ngành gần sẽ học các môn thuộc khối kiến thức cơ sở ngành khác nhau).

3. Đối với các môn học "Chuyên đề nghiên cứu" thuộc khối kiến thức tốt nghiệp (hướng nghiên cứu) của nhóm ngành KT Điện tKT Viễn thông, cần chú ý:
+ Chuyên đề nghiên cứu 1: HV tự chọn đăng ký chuyên đề nghiên cứu thuộc khối kiến thức chung để phát triển các kỹ năng nghiên cứu khoa học, kỹ năng tư duy, phát hiện và giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp.
+ Chuyên đề nghiên cứu 2 + 3: HV chọn đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực KT Điện tử - KT Viễn thông và thực hiện dưới sự hướng dẫn của giảng viên do Bộ môn phân công.

4. Về môn Chuyên đề nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu khoa học (Mã MH: GK5932):
Đối với HV khóa 2019, 2020, 2021:
+ Môn thuộc khối kiến thức chung tự chọn dành cho HV học theo hướng Ứng dụng
+ Môn thuộc khối kiến thức chung bắt buộc dành cho HV học theo hướng Nghiên cứu
Đối với HV từ khóa 2022: Môn thuộc khối kiến thức chung tự chọn dành cho HV học theo hướng Ứng dụng

5. Về môn Chuyên đề nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu khoa học nâng cao (Mã MH: GK5933): Chỉ dành cho HV từ khóa 2022 học theo hướng Nghiên cứu
Ngoài ra, HV từ khóa 2022 học theo hướng Nghiên cứu cần lựa chọn:
+ 1 trong 11 môn học (ngoại trừ môn "Chuyên đề nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu khoa học") để hoàn thành 3 tín chỉ của khối kiến thức chung
+ và 3 trong 5 môn học (tên môn học có chữ "Chuyên đề nghiên cứu", ngoại trừ môn "Chuyên đề nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu khoa học") để hoàn thành 9 tín chỉ phần "Các chuyên đề nghiên cứu khác" của khối kiến thức tốt nghiệp

6. Về môn PPNCKH nâng cao (Mã MH: GK5908): Chỉ dành cho NCS.

7. Các môn chung tự chọn (như Quản lý dự án, Quản lý dịch vụ, Chuyên đề nghiên cứu: Kỹ năng phân tích...) dành cho tất cả các ngành sẽ được mở liên tục vào các học kỳ chính và luôn có số lượng đăng ký giới hạn. Trường hợp HV nào không đăng ký được, vui lòng theo dõi và đăng ký ở các học kỳ tiếp theo.
Nếu đã đủ số lượng, P. ĐTSĐH chỉ hỗ trợ những trường hợp HV đang cần tích lũy đủ tín chỉ để bảo vệ luận văn hoặc xét tốt nghiệp, hoặc HV khóa cũ bị thay đổi chương trình đào tạo (CTĐT), cần đăng ký các môn này để được công nhận tương đương.

8. HV có nhu cầu xin mở lớp, vui lòng làm đơn xin mở lớp kèm danh sách HV đăng ký (biểu mẫu 21) gửi về Khoa/Bộ môn đồng ý, sau đó nộp lại cho P. ĐTSĐH.
Thời hạn nhận đơn từ ngày 05/9 đến hết ngày 22/9/2023.
P. ĐTSĐH chỉ nhận đơn theo đúng thời gian trên và KHÔNG giải quyết hủy đăng ký theo đơn xin mở lớp.

9. Các môn học không được mở lớp (do Khoa/Bộ môn không phân công Cán bộ giảng dạy - danh sách đính kèm), bị trùng thời khóa biểu (do Cán bộ giảng dạy đề nghị điều chỉnh lịch dạy)hoặc số lượng ĐKMH < 5 (danh sách đính kèm), P. ĐTSĐH đã tự động hủy kết quả ĐKMH hoặc điều chỉnh lớp cho HV.
HV vui lòng kiểm tra lại thời khóa biểu (TKB) cá nhân & đăng ký bổ sung các môn học khác thay thế sao cho TKB không bị trùng với lịch học cá nhân của HV vào đợt 3.

10. Các môn "Thực tâp" sẽ không mở đăng ký online từ đợt 3, HV khóa 2022 có nhu cầu đăng ký, vui lòng liên hệ C. Dung (thông tin bên dưới).

11. HV có nhu cầu hủy môn học đã đăng ký trong đợt 1 + 2 + 3vui lòng liên hệ C. Dung (thông tin bên dưới).

12. Ngày 04/9/2023 (thứ hai, tuần 1): Các môn học sẽ bắt đầu học, lịch học tổ chức vào các buổi tối & ngày thứ 7, chủ nhật.

Thông tin liên hệ:
1. TKB, ĐKMH, lịch thi: HV vui lòng liên hệ qua email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  hoặc số điện thoại 028 38647256 - ext: 6308 (C. Dung)
2. Chương trình đào tạo các khóa, ngành: HV vui lòng liên hệ qua email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  hoặc số điện thoại 028 38647256 - ext: 5143 (A. Linh)
3. Chương trình liên thông, tài khoản học viên, ĐKMH liên thông, BK-Elearning: HV vui lòng liên hệ qua email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  hoặc số điện thoại 028 38647256 - ext: 5144 (A. Gơ)
4. Chuyển điểm, công nhận tương đương, đề cương, luận văn: HV vui lòng liên hệ qua email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  hoặc số điện thoại 028 38647256 - ext: 5144 (C. Hằng)
5. Chứng chỉ ngoại ngữ, rút môn học - điểm R, thôi học - tạm dừng - tiếp tục học: HV vui lòng liên hệ qua email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  hoặc số điện thoại 028 38647256 - ext: 5263 (C. Hạ)
6. Học phí: HV vui lòng liên hệ qua email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  hoặc số điện thoại 028 38647256 - ext: 5263 (C. Tiên)

Trân trọng./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 20/07/2023          

Kế hoạch đăng ký môn học HK1/2023-2024 dành cho HV, SV (Đợt 4: 11-17/9/2023)

Phòng Đào tạo Sau đại học (P. ĐTSĐH) thông báo đến các Anh/Chị học viên cao học (HV) và sinh viên chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ về kế hoạch đăng ký môn học (ĐKMH) trong HK1/2023-2024 như sau:

Đợt 1: Từ ngày 27/7 đến hết ngày 31/7/2023

Đợt 2: Từ ngày 05/8 đến hết ngày 09/8/2023

Đợt 3: Từ ngày 26/8 đến hết ngày 31/8/2023

Đợt 4: Từ ngày 11/9 đến hết ngày 17/9/2023. HV đăng ký bổ sung môn học online tại đây

Lưu ý:

1. HV đăng ký tất cả các môn học cần học trong đợt 1 (không quá 20 tín chỉ), nếu HV không đăng ký môn học trong đợt này có thể sẽ gặp khó khăn vào các đợt sau: đợt đăng ký hiệu chỉnh và đợt đăng ký bổ sung do lớp không mở hoặc lớp đã đủ sỉ số.

2. Đối với các môn học thuộc khối kiến thức cơ sở ngànhkhối kiến thức bắt buộc của các nhóm ngành Xây dựng khóa 2023 đợt 1, đã mở đăng ký bổ sung trong đợt 2.
+ Riêng ngành KT Xây dựng, HV xem CTĐT để biết thuộc nhóm đối tượng nào (tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc ngành gần sẽ học các môn thuộc khối kiến thức cơ sở ngành khác nhau).

3. Đối với các môn học "Chuyên đề nghiên cứu" thuộc khối kiến thức tốt nghiệp (hướng nghiên cứu) của nhóm ngành KT Điện tKT Viễn thông, cần chú ý:
+ Chuyên đề nghiên cứu 1: HV tự chọn đăng ký chuyên đề nghiên cứu thuộc khối kiến thức chung để phát triển các kỹ năng nghiên cứu khoa học, kỹ năng tư duy, phát hiện và giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp.
+ Chuyên đề nghiên cứu 2 + 3: HV chọn đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực KT Điện tử - KT Viễn thông và thực hiện dưới sự hướng dẫn của giảng viên do Bộ môn phân công.

4. Về môn Chuyên đề nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu khoa học (Mã MH: GK5932):
Đối với HV khóa 2019, 2020, 2021:
+ Môn thuộc khối kiến thức chung tự chọn dành cho HV học theo hướng Ứng dụng
+ Môn thuộc khối kiến thức chung bắt buộc dành cho HV học theo hướng Nghiên cứu
Đối với HV từ khóa 2022: Môn thuộc khối kiến thức chung tự chọn dành cho HV học theo hướng Ứng dụng

5. Về môn Chuyên đề nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu khoa học nâng cao (Mã MH: GK5933): Chỉ dành cho HV từ khóa 2022 học theo hướng Nghiên cứu
Ngoài ra, HV từ khóa 2022 học theo hướng Nghiên cứu cần lựa chọn:
+ 1 trong 11 môn học (ngoại trừ môn "Chuyên đề nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu khoa học") để hoàn thành 3 tín chỉ của khối kiến thức chung
+ và 3 trong 5 môn học (tên môn học có chữ "Chuyên đề nghiên cứu", ngoại trừ môn "Chuyên đề nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu khoa học") để hoàn thành 9 tín chỉ phần "Các chuyên đề nghiên cứu khác" của khối kiến thức tốt nghiệp

6. Về môn PPNCKH nâng cao (Mã MH: GK5908): Chỉ dành cho NCS.

7. Các môn chung tự chọn (như Quản lý dự án, Quản lý dịch vụ, Chuyên đề nghiên cứu: Kỹ năng phân tích...) dành cho tất cả các ngành sẽ được mở liên tục vào các học kỳ chính và luôn có số lượng đăng ký giới hạn. Trường hợp HV nào không đăng ký được, vui lòng theo dõi và đăng ký ở các học kỳ tiếp theo.
Nếu đã đủ số lượng, P. ĐTSĐH chỉ hỗ trợ những trường hợp HV đang cần tích lũy đủ tín chỉ để bảo vệ luận văn hoặc xét tốt nghiệp, hoặc HV khóa cũ bị thay đổi chương trình đào tạo (CTĐT), cần đăng ký các môn này để được công nhận tương đương.

8. HV có nhu cầu xin mở lớp, vui lòng làm đơn xin mở lớp kèm danh sách HV đăng ký (biểu mẫu 21) gửi về Khoa/Bộ môn đồng ý, sau đó nộp lại cho P. ĐTSĐH.
Thời hạn nhận đơn từ ngày 05/9 đến hết ngày 22/9/2023.
P. ĐTSĐH chỉ nhận đơn theo đúng thời gian trên và KHÔNG giải quyết hủy đăng ký theo đơn xin mở lớp.

9. Các môn học không được mở lớp (do Khoa/Bộ môn không phân công Cán bộ giảng dạy - danh sách đính kèm), bị trùng thời khóa biểu (do Cán bộ giảng dạy đề nghị điều chỉnh lịch dạy)hoặc số lượng ĐKMH < 5 (danh sách đính kèm), P. ĐTSĐH đã tự động hủy kết quả ĐKMH hoặc điều chỉnh lớp cho HV.
HV vui lòng kiểm tra lại thời khóa biểu (TKB) cá nhân & đăng ký bổ sung các môn học khác thay thế sao cho TKB không bị trùng với lịch học cá nhân của HV vào đợt 3.

10. Các môn "Thực tâp" sẽ không mở đăng ký online từ đợt 3, HV khóa 2022 có nhu cầu đăng ký, vui lòng liên hệ C. Dung (thông tin bên dưới).

11. HV có nhu cầu hủy môn học đã đăng ký trong đợt 1 + 2 + 3vui lòng liên hệ C. Dung (thông tin bên dưới).

12. Ngày 04/9/2023 (thứ hai, tuần 1): Các môn học sẽ bắt đầu học, lịch học tổ chức vào các buổi tối & ngày thứ 7, chủ nhật.

Thông tin liên hệ:
1. TKB, ĐKMH, lịch thi: HV vui lòng liên hệ qua email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  hoặc số điện thoại 028 38647256 - ext: 6308 (C. Dung)
2. Chương trình đào tạo các khóa, ngành: HV vui lòng liên hệ qua email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  hoặc số điện thoại 028 38647256 - ext: 5143 (A. Linh)
3. Chương trình liên thông, tài khoản học viên, ĐKMH liên thông, BK-Elearning: HV vui lòng liên hệ qua email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  hoặc số điện thoại 028 38647256 - ext: 5144 (A. Gơ)
4. Chuyển điểm, công nhận tương đương, đề cương, luận văn: HV vui lòng liên hệ qua email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  hoặc số điện thoại 028 38647256 - ext: 5144 (C. Hằng)
5. Chứng chỉ ngoại ngữ, rút môn học - điểm R, thôi học - tạm dừng - tiếp tục học: HV vui lòng liên hệ qua email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  hoặc số điện thoại 028 38647256 - ext: 5263 (C. Hạ)
6. Học phí: HV vui lòng liên hệ qua email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  hoặc số điện thoại 028 38647256 - ext: 5263 (C. Tiên)

Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012