Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 27/06/2023          

Thông báo thay đổi phòng học ngày 02/7/2023 tại tòa nhà B4

Do Nhà trường tổ chức Tuyển sinh Cao học đợt tháng 6 năm 2023 tại tòa nhà B4, Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các Anh/Chị nghiên cứu sinh (NCS), học viên (HV) và sinh viên chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ (SV) về việc thay đổi phòng học vào ngày chủ nhật, 02/7/2023, cụ thể như sau:

TT Mã MH Tên MH Thứ Tiết học Phòng học cũ Phòng học ngày 02/7/2023 CBGD Khoa
1 105178 Ứng dụng công nghệ vật liệu trong kỹ thuật môi trường CN 7-9 302B4 202B1 PGS.TS Nguyễn Nhật Huy Khoa Môi trường và Tài nguyên
2 105157 Gia tăng giá trị mới từ chất thải xanh 10-12

Trân trọng./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 27/06/2023          

Thông báo thay đổi phòng học ngày 02/7/2023 tại tòa nhà B4

Do Nhà trường tổ chức Tuyển sinh Cao học đợt tháng 6 năm 2023 tại tòa nhà B4, Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các Anh/Chị nghiên cứu sinh (NCS), học viên (HV) và sinh viên chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ (SV) về việc thay đổi phòng học vào ngày chủ nhật, 02/7/2023, cụ thể như sau:

TT Mã MH Tên MH Thứ Tiết học Phòng học cũ Phòng học ngày 02/7/2023 CBGD Khoa
1 105178 Ứng dụng công nghệ vật liệu trong kỹ thuật môi trường CN 7-9 302B4 202B1 PGS.TS Nguyễn Nhật Huy Khoa Môi trường và Tài nguyên
2 105157 Gia tăng giá trị mới từ chất thải xanh 10-12

Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012