Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 17/05/2023          

Thông báo về việc nghỉ học ngày 28/5/2023 (chủ nhật)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo:

Vào ngày 28/5/2023 (chủ nhật) Nhà trường tổ chức Kỳ thi Đánh giá Năng lực năm 2023 đợt 2. Do đó, các lớp Cao học có thời khóa biểu từ tiết 2 đến tiết 6 được nghỉ học.
 
Lịch học bù của các lớp học này sẽ được bố trí vào tuần kế tiếp khi kết thúc môn học (vào đúng thứ, tiết và phòng học (nếu có) của môn học tương ứng).
Trường hợp Giảng viên sắp xếp dạy bù vào thời gian khác, Giảng viên sẽ thông báo đến học viên.
 
Thời khóa biểu chi tiết đã được Phòng Đào tạo Sau đại học cập nhật tại trang cá nhân.

Trân trọng./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 17/05/2023          

Thông báo về việc nghỉ học ngày 28/5/2023 (chủ nhật)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo:

Vào ngày 28/5/2023 (chủ nhật) Nhà trường tổ chức Kỳ thi Đánh giá Năng lực năm 2023 đợt 2. Do đó, các lớp Cao học có thời khóa biểu từ tiết 2 đến tiết 6 được nghỉ học.
 
Lịch học bù của các lớp học này sẽ được bố trí vào tuần kế tiếp khi kết thúc môn học (vào đúng thứ, tiết và phòng học (nếu có) của môn học tương ứng).
Trường hợp Giảng viên sắp xếp dạy bù vào thời gian khác, Giảng viên sẽ thông báo đến học viên.
 
Thời khóa biểu chi tiết đã được Phòng Đào tạo Sau đại học cập nhật tại trang cá nhân.

Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012