Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 07/04/2023          

Thông báo thay đổi lịch thi một số môn học trong HK2/2022-2023 (update ngày 10/4/2023)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo:

Vì một số lý do, các môn học trong HK2/2022-2023 (danh sách đính kèm) sẽ thay đổi ngày thi kết thúc học phần (giờ thi và phòng thi không thay đổi).

Các Anh/Chị nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ vui lòng đăng nhập trang cá nhân để xem lịch thi chi tiết.

Trân trọng./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 07/04/2023          

Thông báo thay đổi lịch thi một số môn học trong HK2/2022-2023 (update ngày 10/4/2023)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo:

Vì một số lý do, các môn học trong HK2/2022-2023 (danh sách đính kèm) sẽ thay đổi ngày thi kết thúc học phần (giờ thi và phòng thi không thay đổi).

Các Anh/Chị nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ vui lòng đăng nhập trang cá nhân để xem lịch thi chi tiết.

Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012