Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 03/06/2022          

Thay đổi phòng học môn Kỹ thuật thiết kế phương tiện GTVT hiện đại

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo:

Do sự cố phòng học, môn Kỹ thuật thiết kế phương tiện GTVT hiện đại - Mã MH: 095119 sẽ điều chỉnh phòng học vào thứ bảy, ngày 04/6/2022, tiết 10-12 sang phòng 305B4.

Mong các bạn học viên thông cảm vì sự thay đổi này.

Trân trọng./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 03/06/2022          

Thay đổi phòng học môn Kỹ thuật thiết kế phương tiện GTVT hiện đại

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo:

Do sự cố phòng học, môn Kỹ thuật thiết kế phương tiện GTVT hiện đại - Mã MH: 095119 sẽ điều chỉnh phòng học vào thứ bảy, ngày 04/6/2022, tiết 10-12 sang phòng 305B4.

Mong các bạn học viên thông cảm vì sự thay đổi này.

Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012