Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 11/05/2022          

Kế hoạch đăng ký môn học khối KTBS HK hè/2021-2022 (Đợt 3: 16-22/6/2022)

Phòng Đào tạo Sau đại học (P. ĐTSĐH) thông báo đến các Anh/Chị học viên cao học (HV) và sinh viên chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ về kế hoạch đăng ký môn học (ĐKMH) và lịch học dự kiến các môn học khối kiến thức bổ sung (KTBS) đối với HV thuộc chương trình đào tạo 2 năm (chỉ dành cho khóa 2020 - đợt 2 trở về trước; riêng khóa 2021 - đợt 1 và 2, P. ĐTSĐH sẽ tự động ĐKMH, HV vui lòng xem thời khóa biểu (TKB) cá nhân sau ngày 15/6/2022) như sau:

Đợt 1: Từ ngày 14/5 đến hết ngày 18/5/2022

Đợt 2: Từ ngày 01/6 đến ngày 06/6/2022

Đợt 3: Từ ngày 16/6 đến hết ngày 22/6/2022. HV ĐKMH khối KTBS tại đây >>>

Lưu ý:

1. HV đăng ký tất cả các môn học cần học trong đợt 1 (không quá 20 tín chỉ), nếu HV không đăng ký môn học trong đợt này có thể sẽ gặp khó khăn vào các đợt sau: đợt đăng ký hiệu chỉnh và đợt đăng ký bổ sung do lớp không mở.

2. Các môn học không được mở lớp (do Khoa/Bộ môn không phân công Cán bộ giảng dạy), bị trùng thời khóa biểu (do Cán bộ giảng dạy đề nghị điều chỉnh lịch dạy) hoặc số lượng ĐKMH < 5 (danh sách đính kèm), P. ĐTSĐH sẽ tự động hủy kết quả ĐKMH cho HV.
HV vui lòng kiểm tra lại thời khóa biểu (TKB) cá nhân & đăng ký bổ sung các môn học khác thay thế sao cho TKB không bị trùng với lịch học cá nhân của HV vào đợt 3.

3. Các môn học có số lượng đăng ký >= 5 và được Khoa/Bộ môn phân công Cán bộ giảng dạy (CBGD) sẽ mở lớp chính thức.

4. HV có nhu cầu xin mở lớp các môn khối KTBS (đã bị hủy lớp hoặc môn học thuộc khối KTBS của khóa cũ), vui lòng làm thủ tục xin mở lớp kèm danh sách HV đăng ký (biểu mẫu 21) gửi về Khoa/Bộ môn đồng ý, sau đó nộp lại cho P. ĐTSĐH.
Thời hạn nhận đơn mở lớp từ ngày 08/6 đến hết ngày 08/7/2022.
P. ĐTSĐH KHÔNG giải quyết các trường hợp gửi đơn trễ hạn, xin mở lớp các môn thuộc khối kiến thức khác và xin hủy đăng ký theo đơn xin mở lớp.

5. HV có nhu cầu xin hủy môn học vì lý do cá nhân, HV liên hệ qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Các học vụ này sẽ được xem xét xử lýphản hồi trong 03 ngày làm việc kể từ ngày gửi email.

Ngày 27/6/2022 (thứ hai, tuần 1): Các môn học thuộc khối KTBS sẽ bắt đầu học, lịch học tổ chức vào các buổi tối & ngày thứ 7, chủ nhật (giảng dạy và học tập trực tiếp tại Trường).

Mọi thắc mắc về chương trình đào tạo, TKB & ĐKMH, HV vui lòng liên hệ qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc số điện thoại 028 38647256 - ext: 5262 (C. Dung) để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 11/05/2022          

Kế hoạch đăng ký môn học khối KTBS HK hè/2021-2022 (Đợt 3: 16-22/6/2022)

Phòng Đào tạo Sau đại học (P. ĐTSĐH) thông báo đến các Anh/Chị học viên cao học (HV) và sinh viên chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ về kế hoạch đăng ký môn học (ĐKMH) và lịch học dự kiến các môn học khối kiến thức bổ sung (KTBS) đối với HV thuộc chương trình đào tạo 2 năm (chỉ dành cho khóa 2020 - đợt 2 trở về trước; riêng khóa 2021 - đợt 1 và 2, P. ĐTSĐH sẽ tự động ĐKMH, HV vui lòng xem thời khóa biểu (TKB) cá nhân sau ngày 15/6/2022) như sau:

Đợt 1: Từ ngày 14/5 đến hết ngày 18/5/2022

Đợt 2: Từ ngày 01/6 đến ngày 06/6/2022

Đợt 3: Từ ngày 16/6 đến hết ngày 22/6/2022. HV ĐKMH khối KTBS tại đây >>>

Lưu ý:

1. HV đăng ký tất cả các môn học cần học trong đợt 1 (không quá 20 tín chỉ), nếu HV không đăng ký môn học trong đợt này có thể sẽ gặp khó khăn vào các đợt sau: đợt đăng ký hiệu chỉnh và đợt đăng ký bổ sung do lớp không mở.

2. Các môn học không được mở lớp (do Khoa/Bộ môn không phân công Cán bộ giảng dạy), bị trùng thời khóa biểu (do Cán bộ giảng dạy đề nghị điều chỉnh lịch dạy) hoặc số lượng ĐKMH < 5 (danh sách đính kèm), P. ĐTSĐH sẽ tự động hủy kết quả ĐKMH cho HV.
HV vui lòng kiểm tra lại thời khóa biểu (TKB) cá nhân & đăng ký bổ sung các môn học khác thay thế sao cho TKB không bị trùng với lịch học cá nhân của HV vào đợt 3.

3. Các môn học có số lượng đăng ký >= 5 và được Khoa/Bộ môn phân công Cán bộ giảng dạy (CBGD) sẽ mở lớp chính thức.

4. HV có nhu cầu xin mở lớp các môn khối KTBS (đã bị hủy lớp hoặc môn học thuộc khối KTBS của khóa cũ), vui lòng làm thủ tục xin mở lớp kèm danh sách HV đăng ký (biểu mẫu 21) gửi về Khoa/Bộ môn đồng ý, sau đó nộp lại cho P. ĐTSĐH.
Thời hạn nhận đơn mở lớp từ ngày 08/6 đến hết ngày 08/7/2022.
P. ĐTSĐH KHÔNG giải quyết các trường hợp gửi đơn trễ hạn, xin mở lớp các môn thuộc khối kiến thức khác và xin hủy đăng ký theo đơn xin mở lớp.

5. HV có nhu cầu xin hủy môn học vì lý do cá nhân, HV liên hệ qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Các học vụ này sẽ được xem xét xử lýphản hồi trong 03 ngày làm việc kể từ ngày gửi email.

Ngày 27/6/2022 (thứ hai, tuần 1): Các môn học thuộc khối KTBS sẽ bắt đầu học, lịch học tổ chức vào các buổi tối & ngày thứ 7, chủ nhật (giảng dạy và học tập trực tiếp tại Trường).

Mọi thắc mắc về chương trình đào tạo, TKB & ĐKMH, HV vui lòng liên hệ qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc số điện thoại 028 38647256 - ext: 5262 (C. Dung) để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012