Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 14/03/2022          

Thông báo thời hạn nộp đơn "Xin tạm dừng học"


Phòng ĐT SĐT thông báo đến các anh/chị học viên có nhu cầu tạm dừng học kỳ này vui lòng nộp đơn trước ngày 18/03/2022 hoặc gửi đơn qua địa chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Sau thời hạn trên phòng sẽ không giải quyết với bất kỳ lý do nào.
Trân trọng.

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 14/03/2022          

Thông báo thời hạn nộp đơn "Xin tạm dừng học"


Phòng ĐT SĐT thông báo đến các anh/chị học viên có nhu cầu tạm dừng học kỳ này vui lòng nộp đơn trước ngày 18/03/2022 hoặc gửi đơn qua địa chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Sau thời hạn trên phòng sẽ không giải quyết với bất kỳ lý do nào.
Trân trọng.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012