Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 23/02/2022          

Thi 2 kỹ năng Nói-Viết tại Trung tâm Ngoại ngữ trường Đại học Bách Khoa


   Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến quý anh/chị học viên về việc Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Bách khoa sẽ tổ chức thi trực tiếp 2 kỹ năng Nói - Viết tại trung tâm 
từ đầu tháng 3/2022.
 
   Anh/chị học viên liên hệ trực tiếp trung tâm ngoại ngữ để đăng ký thi theo link:

   https://mybk.hcmut.edu.vn/bke/dangKyDot.bke


 
Trân trọng thông báo.
 

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 23/02/2022          

Thi 2 kỹ năng Nói-Viết tại Trung tâm Ngoại ngữ trường Đại học Bách Khoa


   Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến quý anh/chị học viên về việc Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Bách khoa sẽ tổ chức thi trực tiếp 2 kỹ năng Nói - Viết tại trung tâm 
từ đầu tháng 3/2022.
 
   Anh/chị học viên liên hệ trực tiếp trung tâm ngoại ngữ để đăng ký thi theo link:

   https://mybk.hcmut.edu.vn/bke/dangKyDot.bke


 
Trân trọng thông báo.
 

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012