Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 04/01/2021          

Kế hoạch thực hiện đề cương HK2/2020-2021
STT Nội dung Thời hạn Ghi chú
1 Học viên đăng ký đề cương online (HV login vào www.pgs.hcmut.edu.vn; chọn mục "Đăng ký đề cương")
6/01 → 10/01/2021
01/3 → 7/3/2021 (đợt bổ sung)
Kế hoạch này áp dụng chung cho tất cả các ngành (ngoại trừ ngành QTKD theo dõi thông báo trên trang web của Khoa)      
2 Học viên theo dõi kết quả xét điều kiện làm đề cương trên web tại mục "Đề cương Luận văn" 14/01/2021
10/03/2021 (đợt bổ sung)
3 Học viên đủ điều kiện làm đề cương liên hệ Khoa QL ngành để đăng ký đề tài LVThS (theo mẫu đính kèm bên dưới) 22/2 → 10/3/2021
4 Thời gian thực hiện đề cương (HV phải liên hệ Khoa quản lý CN & BM đào tạo để đuợc hướng dẫn) 01/3 → 7/6/2021
5 Khoa tổ chức đánh giá đề cương LV 14/6 → 27/06/2021
6 Thời gian thực hiện luận văn đợt 2 năm 2020 (dự kiến)
GD: 23/8/2021 → 19/12/2021
NC: 23/8/2021 → 12/6/2022
Lưu ý:

+ Điều kiện để đăng ký xây dựng đề cương
:
   - PTUD: tích lũy ≥09TC môn học ngành/chuyên ngành
   - PTNCcó đăng ký môn "Phương pháp NCKH "

+ Sau khi có kết quả đánh giá đề cương luận văn, học viên phải theo dõi quyết định giao đề tài trên cổng thông tin PGS tại mục “Đề cương luận văn”.
Phòng Đào tạo Sau đại học sẽ giải quyết các khiếu nại về việc giao đề tài trong vòng 6 tuần kể từ ngày bắt đầu học kỳ.

+ Nếu được giao đề tài (với điều kiện đề cương LVThS phải được thông qua; số TC tích lũy ≥40 TC - kể cả khối kiến thức bổ sung - và hoàn thành môn học Anh văn cơ sở hoặc có chứng chỉ TOEIC ≥450, TOEFL≥425, IELTS≥4.5 còn trong thời hạn 2 năm tính đến thời điểm xét giao đề tài LVThS). Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện trên, HV được Nhà trường bảo lưu kết quả thông qua đề cương trong thời gian 01 HK.

+ HV phải hoàn tất việc đóng học phí LVThS theo kế hoạch đóng học phí được thông báo trên trang cổng thông tin PGS.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 04/01/2021          

Kế hoạch thực hiện đề cương HK2/2020-2021
STT Nội dung Thời hạn Ghi chú
1 Học viên đăng ký đề cương online (HV login vào www.pgs.hcmut.edu.vn; chọn mục "Đăng ký đề cương")
6/01 → 10/01/2021
01/3 → 7/3/2021 (đợt bổ sung)
Kế hoạch này áp dụng chung cho tất cả các ngành (ngoại trừ ngành QTKD theo dõi thông báo trên trang web của Khoa)      
2 Học viên theo dõi kết quả xét điều kiện làm đề cương trên web tại mục "Đề cương Luận văn" 14/01/2021
10/03/2021 (đợt bổ sung)
3 Học viên đủ điều kiện làm đề cương liên hệ Khoa QL ngành để đăng ký đề tài LVThS (theo mẫu đính kèm bên dưới) 22/2 → 10/3/2021
4 Thời gian thực hiện đề cương (HV phải liên hệ Khoa quản lý CN & BM đào tạo để đuợc hướng dẫn) 01/3 → 7/6/2021
5 Khoa tổ chức đánh giá đề cương LV 14/6 → 27/06/2021
6 Thời gian thực hiện luận văn đợt 2 năm 2020 (dự kiến)
GD: 23/8/2021 → 19/12/2021
NC: 23/8/2021 → 12/6/2022
Lưu ý:

+ Điều kiện để đăng ký xây dựng đề cương
:
   - PTUD: tích lũy ≥09TC môn học ngành/chuyên ngành
   - PTNCcó đăng ký môn "Phương pháp NCKH "

+ Sau khi có kết quả đánh giá đề cương luận văn, học viên phải theo dõi quyết định giao đề tài trên cổng thông tin PGS tại mục “Đề cương luận văn”.
Phòng Đào tạo Sau đại học sẽ giải quyết các khiếu nại về việc giao đề tài trong vòng 6 tuần kể từ ngày bắt đầu học kỳ.

+ Nếu được giao đề tài (với điều kiện đề cương LVThS phải được thông qua; số TC tích lũy ≥40 TC - kể cả khối kiến thức bổ sung - và hoàn thành môn học Anh văn cơ sở hoặc có chứng chỉ TOEIC ≥450, TOEFL≥425, IELTS≥4.5 còn trong thời hạn 2 năm tính đến thời điểm xét giao đề tài LVThS). Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện trên, HV được Nhà trường bảo lưu kết quả thông qua đề cương trong thời gian 01 HK.

+ HV phải hoàn tất việc đóng học phí LVThS theo kế hoạch đóng học phí được thông báo trên trang cổng thông tin PGS.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012