Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 31/10/2023          

Kế hoạch nhận thẻ học viên dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh khóa 2023 đợt tháng 6

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các Học viên Cao học và Nghiên cứu sinh khóa 2023 đợt tháng 6 về việc nhận thẻ như sau:

- Lớp trưởng (đại diện lớp)/cá nhân đến Văn phòng Khoa (theo từng Khoa quản lý ngành học của Học viên/NCS) để nhận thẻ học viên;

- Thời gian nhận từ ngày 06/11/2023.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: 08. 38647256 - Ext: 5144 gặp cô Hằng hoặc gửi thư về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 31/10/2023          

Kế hoạch nhận thẻ học viên dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh khóa 2023 đợt tháng 6

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các Học viên Cao học và Nghiên cứu sinh khóa 2023 đợt tháng 6 về việc nhận thẻ như sau:

- Lớp trưởng (đại diện lớp)/cá nhân đến Văn phòng Khoa (theo từng Khoa quản lý ngành học của Học viên/NCS) để nhận thẻ học viên;

- Thời gian nhận từ ngày 06/11/2023.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: 08. 38647256 - Ext: 5144 gặp cô Hằng hoặc gửi thư về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012