Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 14/04/2017          

Tổ chức thi chứng chỉ VNU-EPT đợt 1/2017


Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các học viên cao học và NCS về việc tổ chức thi chứng chỉ VNU-EPT như sau:

1. Thời gian và địa điểm: 
- Thời gian thi: 07:30 - 11:30 thứ Bảy ngày 27/05/2017
- Địa điểm: Trung Tâm Khảo Thí Tiếng Anh ĐHQG-HCM
                29 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM

2. Đối tượng dự thi, Quyền lợi đối với người dự thi, Hồ sơ dự thi ...v.v vui lòng xem chi tiết file đính kèm bên dưới


Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 14/04/2017          

Tổ chức thi chứng chỉ VNU-EPT đợt 1/2017


Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các học viên cao học và NCS về việc tổ chức thi chứng chỉ VNU-EPT như sau:

1. Thời gian và địa điểm: 
- Thời gian thi: 07:30 - 11:30 thứ Bảy ngày 27/05/2017
- Địa điểm: Trung Tâm Khảo Thí Tiếng Anh ĐHQG-HCM
                29 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM

2. Đối tượng dự thi, Quyền lợi đối với người dự thi, Hồ sơ dự thi ...v.v vui lòng xem chi tiết file đính kèm bên dưới


© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012