Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 28/09/2016          

Kế hoạch nhận thẻ học viên dành cho học viên cao học & NCS K2016 - đợt 1


Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các Học viên Cao học & Nghiên cứu sinh khóa 2016 đợt 1 về việc nhận thẻ học viên như sau:

 - Lớp trưởng (đại diện lớp) / cá nhân đến Văn phòng Khoa (theo từng Khoa quản lý ngành học của Học viên/NCS) để nhận thẻ học viên;

 - Thời gian nhận từ ngày 29/09/2016.

 Mọi thắc mắc xin liên hệ: 08. 38647256 - Ext: 5262 gặp cô Hằng hoặc gửi thư về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

 Trân trọng thông báo ./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 28/09/2016          

Kế hoạch nhận thẻ học viên dành cho học viên cao học & NCS K2016 - đợt 1


Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các Học viên Cao học & Nghiên cứu sinh khóa 2016 đợt 1 về việc nhận thẻ học viên như sau:

 - Lớp trưởng (đại diện lớp) / cá nhân đến Văn phòng Khoa (theo từng Khoa quản lý ngành học của Học viên/NCS) để nhận thẻ học viên;

 - Thời gian nhận từ ngày 29/09/2016.

 Mọi thắc mắc xin liên hệ: 08. 38647256 - Ext: 5262 gặp cô Hằng hoặc gửi thư về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

 Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012