Thông báo Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 30/09/2020          

Thời khóa biểu lớp ôn tập môn cơ sở phục vụ tuyển sinh Sau đại học năm 2020 - đợt 2 (Cập nhật 01/10/2020)

Phòng ĐT SĐH xin thông báo đến các Anh/Chị học viên Thời khóa biểu lớp ôn tập môn Cơ sở phục vụ tuyển sinh Sau đại học năm 2020 - đợt 2 (Cập nhật ngày 01/10/2020).

Chú ý:
- Các lớp Cơ sở ngành Khai giảng vào ngày 10/10/2020 (Học 2 buổi/tuần)

- Các lớp chưa có phòng được cập nhật vào ngày 08/10/2020

Chi tiết thời khóa biểu, Anh/Chị học viên vui lòng xem tại file đính kèm./.

Trân trọng./.

Thông báo Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 30/09/2020          

Thời khóa biểu lớp ôn tập môn cơ sở phục vụ tuyển sinh Sau đại học năm 2020 - đợt 2 (Cập nhật 01/10/2020)

Phòng ĐT SĐH xin thông báo đến các Anh/Chị học viên Thời khóa biểu lớp ôn tập môn Cơ sở phục vụ tuyển sinh Sau đại học năm 2020 - đợt 2 (Cập nhật ngày 01/10/2020).

Chú ý:
- Các lớp Cơ sở ngành Khai giảng vào ngày 10/10/2020 (Học 2 buổi/tuần)

- Các lớp chưa có phòng được cập nhật vào ngày 08/10/2020

Chi tiết thời khóa biểu, Anh/Chị học viên vui lòng xem tại file đính kèm./.

Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012