Thông báo Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 13/05/2020          

Thay đổi phòng học lớp ôn tập môn Toán 1, Toán Quản Lý phục vụ tuyển sinh 2020 đợt 1 từ ngày 13/05/2020

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc thay đổi phòng học ôn tập Toán 1, Toán Quản Lý  phục vụ cho TS đợt 1 năm 2020. Bắt đầu học từ thứ 4 ngày 13/05/2020.

Xem thời khóa biểu phòng học ôn tập chi tiết phòng học mới của môn Anh văn tại đây >>>>>>

Lưu ý:

  - Lịch học bổ sung thêm dành cho các học viên học ôn tập môn Toán Quản Lý sẽ có thông báo sau trên website phòng Đào tạo SĐH. 
  - Lớp học ôn tập nào chưa có TKB thì học viên vui lòng liên hệ phòng Đào tạo SĐH để biết thông tin chi tiết.

Trân trọng./.

Thông báo Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 13/05/2020          

Thay đổi phòng học lớp ôn tập môn Toán 1, Toán Quản Lý phục vụ tuyển sinh 2020 đợt 1 từ ngày 13/05/2020

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc thay đổi phòng học ôn tập Toán 1, Toán Quản Lý  phục vụ cho TS đợt 1 năm 2020. Bắt đầu học từ thứ 4 ngày 13/05/2020.

Xem thời khóa biểu phòng học ôn tập chi tiết phòng học mới của môn Anh văn tại đây >>>>>>

Lưu ý:

  - Lịch học bổ sung thêm dành cho các học viên học ôn tập môn Toán Quản Lý sẽ có thông báo sau trên website phòng Đào tạo SĐH. 
  - Lớp học ôn tập nào chưa có TKB thì học viên vui lòng liên hệ phòng Đào tạo SĐH để biết thông tin chi tiết.

Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012