Đào tạo Thạc Sĩ

Xem tất cả

Ngày 23/07/2024

Thông báo về mức học phí các bậc đào tạo năm học 2021-2022 ( 15/ĐHBK-KHTC ngày 23/8/2021)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các Anh/Chị nghiên cứu sinh, dự bị tiến sĩ, học viên cao học, bồi dưỡng Sau đại học, và sinh viên chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ về quy định thu học phí năm học 2021 - 2022.
Các Anh/Chị vui lòng download file đính kèm bên dưới để biết mức thu học phí chi tiết của năm học.
Trân trọng./.

 Đào tạo Thạc Sĩ

Xem tất cả

Ngày 23/07/2024

Thông báo về mức học phí các bậc đào tạo năm học 2021-2022 ( 15/ĐHBK-KHTC ngày 23/8/2021)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các Anh/Chị nghiên cứu sinh, dự bị tiến sĩ, học viên cao học, bồi dưỡng Sau đại học, và sinh viên chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ về quy định thu học phí năm học 2021 - 2022.
Các Anh/Chị vui lòng download file đính kèm bên dưới để biết mức thu học phí chi tiết của năm học.
Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012