Đào tạo Thạc Sĩ

Xem tất cả

Ngày 04/10/2022

Quy định thu học phí năm học 2020 - 2021 áp dụng từ HK2/2020-2021

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các Anh/Chị nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ về quy định thu học phí năm học 2020 - 2021 áp dụng từ HK2/2020 - 2021.

Các Anh/Chị vui lòng download file đính kèm bên dưới để biết mức thu học phí chi tiết của năm học. Thời gian áp dụng bắt đầu từ 22/02/2021.

Trân trọng./.

 Đào tạo Thạc Sĩ

Xem tất cả

Ngày 04/10/2022

Quy định thu học phí năm học 2020 - 2021 áp dụng từ HK2/2020-2021

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các Anh/Chị nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ về quy định thu học phí năm học 2020 - 2021 áp dụng từ HK2/2020 - 2021.

Các Anh/Chị vui lòng download file đính kèm bên dưới để biết mức thu học phí chi tiết của năm học. Thời gian áp dụng bắt đầu từ 22/02/2021.

Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012