Quy chế - Quy định

Xem tất cả

Ngày 06/12/2023

Thông báo về mức học phí các bậc đào tạo năm học 2022 - 2023

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các Anh/Chị nghiên cứu sinh, dự bị tiến sĩ, học viên cao học, bồi dưỡng Sau đại học, và sinh viên chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ về mức học phí các bậc đào tạo năm học 2022 - 2023 (706/ĐHBK-KHTC, ngày 10/06/2022).

Các Anh/Chị vui lòng download file đính kèm bên dưới để biết thêm chi tiết.

Trân trọng./.

 Quy chế - Quy định

Xem tất cả

Ngày 06/12/2023

Thông báo về mức học phí các bậc đào tạo năm học 2022 - 2023

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các Anh/Chị nghiên cứu sinh, dự bị tiến sĩ, học viên cao học, bồi dưỡng Sau đại học, và sinh viên chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ về mức học phí các bậc đào tạo năm học 2022 - 2023 (706/ĐHBK-KHTC, ngày 10/06/2022).

Các Anh/Chị vui lòng download file đính kèm bên dưới để biết thêm chi tiết.

Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012