Ngày 06/12/2023

Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo thạc sĩ (áp dụng cho các học viên từ khóa 2022 trở đi)

Áp dụng cho các học viên từ khóa 2022 trở đi.

Học viên vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm./.

Ngày 06/12/2023

Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo thạc sĩ (áp dụng cho các học viên từ khóa 2022 trở đi)

Áp dụng cho các học viên từ khóa 2022 trở đi.

Học viên vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012