Học bổng sau đại học

 • Học bổng Pony Chung năm 2020

 • Học bổng Toshiba năm 2020

  Phòng ĐT SĐH xin chuyển đến Anh/Chị thông tin học bổng Toshiba năm 2020 như sau:

  Thời gian nộp hồ sơ: đến ngày 11/09/2020

  Địa điểm nộp hồ sơ: Công tác chính trị sinh viên, Đại học Bách khoa, 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM

  Thông tin chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.
 • Học bổng sau đại học của ĐHQG - TP.HCM năm 2020

  Thời gian nộp hồ sơ: trong tháng 9/2020.

  Địa điểm nộp hồ sơ: phòng Đào tạo Sau đại học, phòng 115 B3, 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM

  Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại file đính kèm.
 • Mã ngành ĐHNgành ĐHMã ngành cao họcNgành cao họcFile DMMH xét miễn 
  7520101 Cơ kỹ thuật 8520101 Cơ Kỹ Thuật Link
  7540204 Công nghệ dệt may 8540204 Công nghệ Dệt, May Link
  7420201 Công nghệ sinh học 8420201 Công Nghệ Sinh Học Link
  7540101 Công nghệ thực phẩm 8540101 Công Nghệ Thực Phẩm Link
  7480101 Khoa học máy tính 8480101 Khoa Học Máy Tính Link
  7520604 Kỹ thuật dầu khí 8520604 Kỹ Thuật Dầu Khí Link
  7520312 Kỹ thuật dệt 8540204 Công nghệ Dệt, May Link
  7520501 Kỹ thuật địa chất 8520501 Kỹ Thuật Địa Chất Link
  7520207 Kỹ thuật Điện Tử - Viễn Thông 8520203 Kỹ Thuật Điện Tử Link
  7520207 Kỹ thuật Điện Tử - Viễn Thông 8520208 Kỹ Thuật Viễn Thông Link
  7520201 Kỹ thuật điện 8520201 Kỹ thuật điện Link
  7520216 Kỹ thuật Điều Khiển và Tự động hóa 8520216 Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa Link
  7520120 Kỹ thuật hàng không 8520120 Kỹ Thuật Hàng Không Link
  7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 8520117 Kỹ Thuật Công Nghiệp Link
  7520301 Kỹ thuật hóa học 8520301 Kỹ Thuật Hóa Học Link
  7520301 Kỹ thuật hóa học 8520305 Kỹ Thuật Hóa Dầu và Lọc dầu Link
  7480106 Kỹ thuật máy tính 8480101 Khoa Học Máy Tính Link
  7520130 Kỹ thuật ô tô 8520116 Kỹ Thuật Cơ Khí Động Lực Link
  7520122 Kỹ thuật tàu thủy 8520116 Kỹ Thuật Cơ Khí Động Lực Link
  7520503 Kỹ thuật trắc địa bản đồ 8440214 Bản Đồ, Viễn Thám Và Hệ Thống Thông Tin Địa Lý Link
  7520503 Kỹ thuật trắc địa bản đồ 8520503 Kỹ Thuật Trắc Địa - Bản Đồ Link
  7580201 Kỹ thuật xây dựng 8580201 Kỹ Thuật Xây Dựng Link
  7580201 Kỹ thuật xây dựng 8580204 Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Ngầm Link
  7580201 Kỹ thuật xây dựng 8580211 Địa kỹ thuật xây dựng Link
  7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 8520117 Kỹ Thuật Công Nghiệp Link
  7510601 Quản lý công nghiệp 8340101 Quản Trị Kinh Doanh Link
  7520401 Vật lý kỹ thuật 8520401 Vật Lý Kỹ Thuật Link
  7520320 Kỹ thuật môi trường  8520320 Kỹ Thuật Môi Trường Link
  7850101 Quản lý tài nguyên và Môi trường 8850101 Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường Link
  7580205 Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông 8580205 Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Giao Thông Link
  7580203 Kỹ thuật xây dựng Công trình biển 8580203 Kỹ thuật xây dựng Công trình biển Link
  7520309
  Kỹ thuật vật liệu
  8520309
  Kỹ thuật vật liệu Link
  7520114
  Kỹ thuật cơ điện tử
  8520114
  Kỹ Thuật Cơ Điện Tử
  Link
  7520103 Kỹ thuật cơ khí
  8520103
  Kỹ thuật cơ khí Link
  7520115
  Kỹ Thuật Nhiệt
  8520115
  Kỹ Thuật Nhiệt
  Link
  7510105
  Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng
  8580201
  Kỹ thuật Xây dựng
  Link

  7520320 Kỹ thuật môi trường  8520320 Kỹ Thuật Môi Trường
 • Thông tin học bổng Tiến Sĩ ngành Kết cấu công trình tại Đại học Melbourne - Úc

 • Học bổng Vallet 2020

 • Chương trình Học bổng Nagao tại Việt Nam năm học 2019-2020

  Thời gian nộp hồ sơ: trước 17h00 ngày 31/10/2020

  Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại file đính kèm.

  Trân trọng thông báo.
 • Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước năm 2020

 • Học bổng thạc sĩ 75% trường Đại học Bách khoa

 • Học bổng Tiến sĩ toàn phần tại trường University of Technology Sydney

Học bổng sau đại học

 • Học bổng Pony Chung năm 2020

 • Học bổng Toshiba năm 2020

  Phòng ĐT SĐH xin chuyển đến Anh/Chị thông tin học bổng Toshiba năm 2020 như sau:

  Thời gian nộp hồ sơ: đến ngày 11/09/2020

  Địa điểm nộp hồ sơ: Công tác chính trị sinh viên, Đại học Bách khoa, 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM

  Thông tin chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.
 • Học bổng sau đại học của ĐHQG - TP.HCM năm 2020

  Thời gian nộp hồ sơ: trong tháng 9/2020.

  Địa điểm nộp hồ sơ: phòng Đào tạo Sau đại học, phòng 115 B3, 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM

  Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại file đính kèm.
 • Mã ngành ĐHNgành ĐHMã ngành cao họcNgành cao họcFile DMMH xét miễn 
  7520101 Cơ kỹ thuật 8520101 Cơ Kỹ Thuật Link
  7540204 Công nghệ dệt may 8540204 Công nghệ Dệt, May Link
  7420201 Công nghệ sinh học 8420201 Công Nghệ Sinh Học Link
  7540101 Công nghệ thực phẩm 8540101 Công Nghệ Thực Phẩm Link
  7480101 Khoa học máy tính 8480101 Khoa Học Máy Tính Link
  7520604 Kỹ thuật dầu khí 8520604 Kỹ Thuật Dầu Khí Link
  7520312 Kỹ thuật dệt 8540204 Công nghệ Dệt, May Link
  7520501 Kỹ thuật địa chất 8520501 Kỹ Thuật Địa Chất Link
  7520207 Kỹ thuật Điện Tử - Viễn Thông 8520203 Kỹ Thuật Điện Tử Link
  7520207 Kỹ thuật Điện Tử - Viễn Thông 8520208 Kỹ Thuật Viễn Thông Link
  7520201 Kỹ thuật điện 8520201 Kỹ thuật điện Link
  7520216 Kỹ thuật Điều Khiển và Tự động hóa 8520216 Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa Link
  7520120 Kỹ thuật hàng không 8520120 Kỹ Thuật Hàng Không Link
  7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 8520117 Kỹ Thuật Công Nghiệp Link
  7520301 Kỹ thuật hóa học 8520301 Kỹ Thuật Hóa Học Link
  7520301 Kỹ thuật hóa học 8520305 Kỹ Thuật Hóa Dầu và Lọc dầu Link
  7480106 Kỹ thuật máy tính 8480101 Khoa Học Máy Tính Link
  7520130 Kỹ thuật ô tô 8520116 Kỹ Thuật Cơ Khí Động Lực Link
  7520122 Kỹ thuật tàu thủy 8520116 Kỹ Thuật Cơ Khí Động Lực Link
  7520503 Kỹ thuật trắc địa bản đồ 8440214 Bản Đồ, Viễn Thám Và Hệ Thống Thông Tin Địa Lý Link
  7520503 Kỹ thuật trắc địa bản đồ 8520503 Kỹ Thuật Trắc Địa - Bản Đồ Link
  7580201 Kỹ thuật xây dựng 8580201 Kỹ Thuật Xây Dựng Link
  7580201 Kỹ thuật xây dựng 8580204 Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Ngầm Link
  7580201 Kỹ thuật xây dựng 8580211 Địa kỹ thuật xây dựng Link
  7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 8520117 Kỹ Thuật Công Nghiệp Link
  7510601 Quản lý công nghiệp 8340101 Quản Trị Kinh Doanh Link
  7520401 Vật lý kỹ thuật 8520401 Vật Lý Kỹ Thuật Link
  7520320 Kỹ thuật môi trường  8520320 Kỹ Thuật Môi Trường Link
  7850101 Quản lý tài nguyên và Môi trường 8850101 Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường Link
  7580205 Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông 8580205 Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Giao Thông Link
  7580203 Kỹ thuật xây dựng Công trình biển 8580203 Kỹ thuật xây dựng Công trình biển Link
  7520309
  Kỹ thuật vật liệu
  8520309
  Kỹ thuật vật liệu Link
  7520114
  Kỹ thuật cơ điện tử
  8520114
  Kỹ Thuật Cơ Điện Tử
  Link
  7520103 Kỹ thuật cơ khí
  8520103
  Kỹ thuật cơ khí Link
  7520115
  Kỹ Thuật Nhiệt
  8520115
  Kỹ Thuật Nhiệt
  Link
  7510105
  Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng
  8580201
  Kỹ thuật Xây dựng
  Link

  7520320 Kỹ thuật môi trường  8520320 Kỹ Thuật Môi Trường
 • Thông tin học bổng Tiến Sĩ ngành Kết cấu công trình tại Đại học Melbourne - Úc

 • Học bổng Vallet 2020

 • Chương trình Học bổng Nagao tại Việt Nam năm học 2019-2020

  Thời gian nộp hồ sơ: trước 17h00 ngày 31/10/2020

  Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại file đính kèm.

  Trân trọng thông báo.
 • Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước năm 2020

 • Học bổng thạc sĩ 75% trường Đại học Bách khoa

 • Học bổng Tiến sĩ toàn phần tại trường University of Technology Sydney

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012