Học bổng sau đại học

Xem tất cả

Các chương trình học bổng năm 2018 trong khuôn khổ dự án AUN/SEED-Net          

Phòng Đào tạo SĐH xin chuyển đến các Anh/Chị học viên, NCS thông tin về các chương trình học bổng năm 2018 trong khuôn khổ dự án AUN/SEED-Net.

Thông tin chi tiết về các chương trình học bổng, vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm.

Trân trọng thông báo./.

 Học bổng sau đại học

Xem tất cả

Các chương trình học bổng năm 2018 trong khuôn khổ dự án AUN/SEED-Net          

Phòng Đào tạo SĐH xin chuyển đến các Anh/Chị học viên, NCS thông tin về các chương trình học bổng năm 2018 trong khuôn khổ dự án AUN/SEED-Net.

Thông tin chi tiết về các chương trình học bổng, vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012