Học bổng sau đại học

Xem tất cả

CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI TẠI MASARYK UNIVERSITY (MU), CỘNG HÒA SÉC          

Phòng ĐT SĐH xin chuyển đến các Anh/Chị học viên cao học, NCS về chương trình trao đổi tại Masaryk University (MU), CH Séc như sau:

* Điều kiện dự tuyển: Sinh viên ĐH Bách Khoa (bậc đại học, thạc sỹ hoặc nghiên cứu sinh tiến sỹ). Ưu tiên các ứng viên chưa bảo vệ luận văn tốt nghiệp tại thời điểm bắt đầu chương trình trao đổi vào học kỳ mùa xuân 2018.

* Giá trị học bổng:
Sinh viên: Chi phí đi lại theo định mức + 800 Euro/tháng

* Hồ sơ dự tuyển gồm có:
  – Motivation letter.
  – Structured CV.
  – Transcript of Records.
  – Confirmation of English language skills.
  – List of course selection at MU.
  – Photo (passport size).
  – A copy of the photo page of the passport.

Đối với nghiên cứu sinh tiến sỹ, cần bổ sung thêm hồ sơ sau:
  – Đề cương nghiên cứu
  – Thư chấp nhận từ trường MU

* Hạn chót nộp hồ sơ cho học kỳ mùa xuân 2018: Ngày 17/09/2017 

Để biết thêm các thông tin liên quan và quy trình nộp hồ sơ, vui lòng truy cập vào link sau đây: https://czs.muni.cz/en/student-from-abroad/exchange-non-degree-studies/erasmus-icm#application-process


 Học bổng sau đại học

Xem tất cả

CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI TẠI MASARYK UNIVERSITY (MU), CỘNG HÒA SÉC          

Phòng ĐT SĐH xin chuyển đến các Anh/Chị học viên cao học, NCS về chương trình trao đổi tại Masaryk University (MU), CH Séc như sau:

* Điều kiện dự tuyển: Sinh viên ĐH Bách Khoa (bậc đại học, thạc sỹ hoặc nghiên cứu sinh tiến sỹ). Ưu tiên các ứng viên chưa bảo vệ luận văn tốt nghiệp tại thời điểm bắt đầu chương trình trao đổi vào học kỳ mùa xuân 2018.

* Giá trị học bổng:
Sinh viên: Chi phí đi lại theo định mức + 800 Euro/tháng

* Hồ sơ dự tuyển gồm có:
  – Motivation letter.
  – Structured CV.
  – Transcript of Records.
  – Confirmation of English language skills.
  – List of course selection at MU.
  – Photo (passport size).
  – A copy of the photo page of the passport.

Đối với nghiên cứu sinh tiến sỹ, cần bổ sung thêm hồ sơ sau:
  – Đề cương nghiên cứu
  – Thư chấp nhận từ trường MU

* Hạn chót nộp hồ sơ cho học kỳ mùa xuân 2018: Ngày 17/09/2017 

Để biết thêm các thông tin liên quan và quy trình nộp hồ sơ, vui lòng truy cập vào link sau đây: https://czs.muni.cz/en/student-from-abroad/exchange-non-degree-studies/erasmus-icm#application-process


© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012