Học bổng sau đại học

Xem tất cả

Học bổng ngắn hạn cho HVCH Bách khoa tại Na-Uy năm 2018          


Trường Đại học College of Southeast Norway (HSN) c
ấp 3 suất học bổng vào năm 2018.


Thời gian học bổng: 1 học kỳ.

Thời gian nộp hồ sơ: trước ngày 15/09/2017

Thông tin chi tiết và mẫu đơn xin học bổng vui lòng xen 2 file đính kèm.

 

 Học bổng sau đại học

Xem tất cả

Học bổng ngắn hạn cho HVCH Bách khoa tại Na-Uy năm 2018          


Trường Đại học College of Southeast Norway (HSN) c
ấp 3 suất học bổng vào năm 2018.


Thời gian học bổng: 1 học kỳ.

Thời gian nộp hồ sơ: trước ngày 15/09/2017

Thông tin chi tiết và mẫu đơn xin học bổng vui lòng xen 2 file đính kèm.

 

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012