Học bổng sau đại học

Xem tất cả

Cơ hội thực tập tại Viện thông tin Quốc gia Nhật Bản          

Phòng ĐT SĐH xin chuyển đến các anh chị Học viên thông tin về chương trình thực tập quốc tế tại Viện thông tin Quốc gia Nhật Bản (NII) lần 1 năm 2017. NII sẽ cung cấp cơ hội thực tập từ 2 đến 6 tháng cho các ứng viên. Sau khi kết thúc chương trình và hoàn thành báo cáo thực tập, thực tập viên sẽ được cấp giấy chứng nhận của NII. Chương trình cụ thể như sau:

1. Thời gian:

- Ứng viên sẽ có cơ hội thực tập trong khoảng thời gian từ 60 đến 180 ngày tại NII.

2. Điều kiện tham dự:

- Ứng viên đang theo học Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ thuộc các lĩnh vực phù hợp với các đề tài nghiên cứu tại học viện.

* Lưu ý:

- Ưu tiên ứng viên là cán bộ thuộc biên chế hoặc giảng viên cơ hữu và sẽ đóng góp cho đơn vị cử đi thực tập sau khi hoàn tất chương trình.

- Không tiếp nhận ứng viên đã có bằng Tiến sỹ tham gia chương trình thực tập.

3. Quy trình đăng kí:

- Ứng viên hoàn tất mẫu đăng kí (có thể tải tại địa chỉ https://www.nii.ac.jp/en/about/international/mouresearch/internship2017-1/).

- Ứng viên chọn 3 trong số các đề tài trong danh sách đề tài nghiên cứu.

- Ứng viên bắt buộc liên hệ với người hướng dẫn đề tài tại NII trước để tìm sự tương đồng trong đề tài nghiên cứu.

- Hồ sơ ứng viên sẽ được duyệt bởi các giáo sư tại NII.

- Kết quả sẽ được thông báo vào đầu tháng 6/2017.

* Lưu ý:

- NII sẽ không chấp nhận hồ sơ ứng viên gửi trực tiếp.

- Ứng viên tham gia chương trình trên bắt buộc làm việc với đề tài mà mình đã chọn và phải tuân theo các quy định và quy chế tại NII. Nếu vi phạm, sinh viên sẽ bị buộc phải hủy bỏ chương trình thực tập.

4. Hỗ trợ chi phí thực tập:

- NII sẽ hỗ trợ các thực tập viên phí lưu trú 5.700 Yen/ngày (tương đương 171.000 Yen/tháng) trong quá trình thực tập viên lưu trú tại NII. Chi phí trên không bao gồm phương tiện di chuyển.

- Đồng thời, NII sẽ chi trả phí điều trị y tế trừ các tình trạng cụ thể và chấn thương (ví dụ: bệnh mãn tính, nha khoa, tiêm phòng).

- Ngoài ra, thực tập viên có thời gian lưu trú quá 3 tháng được tham gia bảo hiểm y tế quốc gia. Nếu thực tập viên phải trả chi phí bảo hiểm này với chính quyền địa phương nơi cư trú thì có thể sử dụng phí lưu trú do NII tài trợ hoặc dùng nguồn tài chính cá nhân chi trả. Chi phí này khoảng 1000 Yen/tháng. Các thủ tục phải được xác nhận tại chính quyền địa phương.

- Thực tập viên tự chi trả các chi phí khác.

5. Nợi nhận hồ sơ:

Cô Chí An - Phòng Quan hệ Đối ngoại – P. 103A5, ĐHBK Tp.HCM.  

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. Thời gian nộp hồ sơ: trước ngày 03/5/2017

 Học bổng sau đại học

Xem tất cả

Cơ hội thực tập tại Viện thông tin Quốc gia Nhật Bản          

Phòng ĐT SĐH xin chuyển đến các anh chị Học viên thông tin về chương trình thực tập quốc tế tại Viện thông tin Quốc gia Nhật Bản (NII) lần 1 năm 2017. NII sẽ cung cấp cơ hội thực tập từ 2 đến 6 tháng cho các ứng viên. Sau khi kết thúc chương trình và hoàn thành báo cáo thực tập, thực tập viên sẽ được cấp giấy chứng nhận của NII. Chương trình cụ thể như sau:

1. Thời gian:

- Ứng viên sẽ có cơ hội thực tập trong khoảng thời gian từ 60 đến 180 ngày tại NII.

2. Điều kiện tham dự:

- Ứng viên đang theo học Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ thuộc các lĩnh vực phù hợp với các đề tài nghiên cứu tại học viện.

* Lưu ý:

- Ưu tiên ứng viên là cán bộ thuộc biên chế hoặc giảng viên cơ hữu và sẽ đóng góp cho đơn vị cử đi thực tập sau khi hoàn tất chương trình.

- Không tiếp nhận ứng viên đã có bằng Tiến sỹ tham gia chương trình thực tập.

3. Quy trình đăng kí:

- Ứng viên hoàn tất mẫu đăng kí (có thể tải tại địa chỉ https://www.nii.ac.jp/en/about/international/mouresearch/internship2017-1/).

- Ứng viên chọn 3 trong số các đề tài trong danh sách đề tài nghiên cứu.

- Ứng viên bắt buộc liên hệ với người hướng dẫn đề tài tại NII trước để tìm sự tương đồng trong đề tài nghiên cứu.

- Hồ sơ ứng viên sẽ được duyệt bởi các giáo sư tại NII.

- Kết quả sẽ được thông báo vào đầu tháng 6/2017.

* Lưu ý:

- NII sẽ không chấp nhận hồ sơ ứng viên gửi trực tiếp.

- Ứng viên tham gia chương trình trên bắt buộc làm việc với đề tài mà mình đã chọn và phải tuân theo các quy định và quy chế tại NII. Nếu vi phạm, sinh viên sẽ bị buộc phải hủy bỏ chương trình thực tập.

4. Hỗ trợ chi phí thực tập:

- NII sẽ hỗ trợ các thực tập viên phí lưu trú 5.700 Yen/ngày (tương đương 171.000 Yen/tháng) trong quá trình thực tập viên lưu trú tại NII. Chi phí trên không bao gồm phương tiện di chuyển.

- Đồng thời, NII sẽ chi trả phí điều trị y tế trừ các tình trạng cụ thể và chấn thương (ví dụ: bệnh mãn tính, nha khoa, tiêm phòng).

- Ngoài ra, thực tập viên có thời gian lưu trú quá 3 tháng được tham gia bảo hiểm y tế quốc gia. Nếu thực tập viên phải trả chi phí bảo hiểm này với chính quyền địa phương nơi cư trú thì có thể sử dụng phí lưu trú do NII tài trợ hoặc dùng nguồn tài chính cá nhân chi trả. Chi phí này khoảng 1000 Yen/tháng. Các thủ tục phải được xác nhận tại chính quyền địa phương.

- Thực tập viên tự chi trả các chi phí khác.

5. Nợi nhận hồ sơ:

Cô Chí An - Phòng Quan hệ Đối ngoại – P. 103A5, ĐHBK Tp.HCM.  

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. Thời gian nộp hồ sơ: trước ngày 03/5/2017

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012