Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 07/04/2014          

Lịch đóng học phí HK2/2013-2014 tại phòng KHTC ngày 16 và 17/04/2014 (đợt vét)

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Bách Khoa trân trọng thông báo đến học viên Cao học, NCS của Trường về việc đóng học phí HK2/2013-2014 và học phí nợ của các học kỳ trước ( đợt vét cuối ) sẽ đóng tiền trực tiếp tại phòng Kế Hoạch Tài Chính.

1. Đối tượng thực hiện: Học viên Cao học, Nghiên cứu sinh tất cả các khóa.
 
2. Cách thức đóng học phí:
- Liên hệ phòng Đào tạo SĐH ngày 14 và 15/04/2014 để làm thủ tục đóng học phí.
- Đóng học phí trực tiếp tại phòng Kế Hoạch Tài Chính phòng số 109 nhà A4.

3. Thời hạn đóng tiền: sáng từ 8h00 đến 11h00 và chiều từ 13h30 đến 16h00 trong 2 ngày 16 và 17/04/2014.

Lưu ý:
Các học viên nào không hoàn thành việc đóng học phí thì sẽ bị xử lý học vụ theo quy định và hủy kết quả đăng ký môn học HK2/2013-2014.

Trân trọng thông báo./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 07/04/2014          

Lịch đóng học phí HK2/2013-2014 tại phòng KHTC ngày 16 và 17/04/2014 (đợt vét)

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Bách Khoa trân trọng thông báo đến học viên Cao học, NCS của Trường về việc đóng học phí HK2/2013-2014 và học phí nợ của các học kỳ trước ( đợt vét cuối ) sẽ đóng tiền trực tiếp tại phòng Kế Hoạch Tài Chính.

1. Đối tượng thực hiện: Học viên Cao học, Nghiên cứu sinh tất cả các khóa.
 
2. Cách thức đóng học phí:
- Liên hệ phòng Đào tạo SĐH ngày 14 và 15/04/2014 để làm thủ tục đóng học phí.
- Đóng học phí trực tiếp tại phòng Kế Hoạch Tài Chính phòng số 109 nhà A4.

3. Thời hạn đóng tiền: sáng từ 8h00 đến 11h00 và chiều từ 13h30 đến 16h00 trong 2 ngày 16 và 17/04/2014.

Lưu ý:
Các học viên nào không hoàn thành việc đóng học phí thì sẽ bị xử lý học vụ theo quy định và hủy kết quả đăng ký môn học HK2/2013-2014.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012