Thông báo

Xem tất cả

Ngày 25/04/2022          

Thông báo thời gian khai giảng ôn tập tuyển sinh Môn Anh Văn năm 2022 đợt 01

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo thời gian khai giảng lớp ôn tập Anh văn (học trực tuyến) năm 2022 đợt 1 phục vụ kỳ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022 đợt tháng 06 như sau:

+ Thời gian đăng ký: đến hết ngày 31/05/2022.


+
Học Phí: 4.500.000 (Bốn triệu năm trăm ngàn.)

+ Thời gian khai giảng: Dự kiến đầu tháng 06/2022
.

+ Thời gian học:  Thông báo và gửi qua email

+ Hình thức học:  Học trực tuyển
(Giảng viên gửi link google meet trước mỗi buổi học)
 
+ Đăng ký ôn tập online tại đây >>> hoặc tại menu Lớp chuyên đề  Ôn tập tuyển sinh  Đăng ký ôn tập

Lưu ý: Học viên đã đóng tiền học phí ôn tập chụp hình biên lai gửi về địa chỉ google form: https://bit.ly/3v0UgKB để được xếp lớp.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 25/04/2022          

Thông báo thời gian khai giảng ôn tập tuyển sinh Môn Anh Văn năm 2022 đợt 01

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo thời gian khai giảng lớp ôn tập Anh văn (học trực tuyến) năm 2022 đợt 1 phục vụ kỳ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022 đợt tháng 06 như sau:

+ Thời gian đăng ký: đến hết ngày 31/05/2022.


+
Học Phí: 4.500.000 (Bốn triệu năm trăm ngàn.)

+ Thời gian khai giảng: Dự kiến đầu tháng 06/2022
.

+ Thời gian học:  Thông báo và gửi qua email

+ Hình thức học:  Học trực tuyển
(Giảng viên gửi link google meet trước mỗi buổi học)
 
+ Đăng ký ôn tập online tại đây >>> hoặc tại menu Lớp chuyên đề  Ôn tập tuyển sinh  Đăng ký ôn tập

Lưu ý: Học viên đã đóng tiền học phí ôn tập chụp hình biên lai gửi về địa chỉ google form: https://bit.ly/3v0UgKB để được xếp lớp.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012