Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 13/04/2021          

Thông báo đăng ký ôn tập tuyển sinh khóa 2021 đợt 1

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo về việc đăng ký các lớp ôn tập phục vụ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021 đợt 1 như sau:

- Thời gian đăng ký: đến ngày 10/05/2021.


- Ngày khai giảng dự kiến:
Chờ thông báo chính thức (do dịch covid - 19), Thông báo chính thức sẽ được gửi qua địa chỉ email cá nhân.

        + Môn Anh văn ( 3TC) : 3.450.000 đ , học vào các buổi Tối Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần (từ 18g00 → 20g30)

 
- Đăng ký ôn tập online tại đây >>> hoặc tại menu Lớp chuyên đề  Ôn tập tuyển sinh  Đăng ký ôn tập 

- Thời khóa biểu các lớp ôn tập theo dõi tại đây >>> hoặc menu Lớp chuyên đề  Ôn tập tuyển sinh  Thời khóa biểu

Lưu ý: Bắt đầu từ ngày 14/04/2021 học viên đã đóng tiền học phí ôn tập, mang theo biên lai đến phòng Sau đại học để được xếp lớp và nhận thẻ học viên.

Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 13/04/2021          

Thông báo đăng ký ôn tập tuyển sinh khóa 2021 đợt 1

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo về việc đăng ký các lớp ôn tập phục vụ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021 đợt 1 như sau:

- Thời gian đăng ký: đến ngày 10/05/2021.


- Ngày khai giảng dự kiến:
Chờ thông báo chính thức (do dịch covid - 19), Thông báo chính thức sẽ được gửi qua địa chỉ email cá nhân.

        + Môn Anh văn ( 3TC) : 3.450.000 đ , học vào các buổi Tối Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần (từ 18g00 → 20g30)

 
- Đăng ký ôn tập online tại đây >>> hoặc tại menu Lớp chuyên đề  Ôn tập tuyển sinh  Đăng ký ôn tập 

- Thời khóa biểu các lớp ôn tập theo dõi tại đây >>> hoặc menu Lớp chuyên đề  Ôn tập tuyển sinh  Thời khóa biểu

Lưu ý: Bắt đầu từ ngày 14/04/2021 học viên đã đóng tiền học phí ôn tập, mang theo biên lai đến phòng Sau đại học để được xếp lớp và nhận thẻ học viên.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012