Thông báo

 • Ngày 19/10/2018

  Thông báo về việc thi bổ sung ngoại ngữ 2 kỹ năng (nói, viết)

  Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo về việc thi bổ sung ngoại ngữ 2 kỹ năng (nói, viết) như sau:

  Học viên có nhu cầu thi bổ sung ngoại ngữ 2 kỹ năng sẽ đăng ký tại Trung tâm Ngoại ngữ - Trường Đại học Bách khoa TP.HCM.

  Cách thức đăng kí thi bổ sung ngoại ngữ 2 kỹ năng, học viên xem tại file đính kèm.

  Thông tin về các kỳ thi (Nội dung, Lệ phí, thời gian, địa điểm thi) học viên xem tại: http://bkenglish.edu.vn/thi-noi-viet.html

  Trân trọng thông báo.
 • Ngày 18/10/2018

  Giải thưởng công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ở ĐHQG-HCM

  Phòng Đào tạo Sau đại học xin chuyển đến các học viên cao học và nghiên cứu sinh thông tin về "Giải thưởng công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ở ĐHQG-HCM" như sau:

  Nhằm khuyến khích sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh say mê nghiên cứu khoa học và phát huy năng lực tư duy sáng tạo, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) tiếp tục tổ chức "Giải thưởng công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ở ĐHQG-HCM" năm 2018.

  1.  Hồ sơ tham gia Giải thưởng:

  -    Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài (mẫu 1);    
  -    Đơn xin tham gia xét Giải thưởng “Công trình NCKH xuất sắc” (Mẫu 2);
  -    Công trình công bố hoặc sản phẩm sở hữu trí tuệ (giải pháp hữu ích, bằng phát minh sáng chế hoặc chứng nhận kết quả được ứng dụng để tạo ra sản phẩm có giá trị cho doanh nghiệp và địa phương);
  -    Minh chứng tạp chí đăng bài thuộc danh mục cơ sở dữ liệu của ISI/SCOPUS;
  -    Minh chứng xếp hạng của SCImago cho tạp chí đăng bài.

  Hồ sơ có thể tải từ địa chỉ: http://khcn.hcmut.edu.vn/index.php/vi/tin-tuc/

  2.  Khen thưởng:

  -    Giải đặc biệt:    30 triệu đồng/01 giải
  -    Giải nhất:     20 triệu đồng/01 giải
  -    Giải nhì :     15 triệu đồng/02 giải
  -    Giải ba :     10 triệu đồng/05 giải
  -    Giải khuyến khích:     5 triệu đồng/(tùy theo kinh phí KHCN hàng năm)
  -    SV, HVCH và NCS đạt giải đặc biệt và giải nhất sẽ được trao tặng bằng khen của Giám đốc ĐHQG-HCM tại Hội nghị thường niên ĐHQG-HCM cuối năm và điểm thưởng sẽ được cộng vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung tích lũy để làm căn cứ xét học bổng, xét chuyển tiếp vào học ở bậc sau đại học và các quyền lợi khác. Mức điểm thưởng được quy định như sau: Giải đặc biệt và giải nhất 0,4 điểm, giải nhì 0,3 điểm, giải ba: 0,2 điểm.
  -    Trường hợp công trình do nhiều hơn một tác giả thực hiện, điểm thưởng được chia đều cho số người tham gia.
  -    Giảng viên hướng dẫn công trình đạt giải thưởng sẽ được ưu tiên trong việc xét chọn đề tài cấp ĐHQG-HCM với các mức thưởng: Giải đặc biệt: 15 triệu/ 01 giải. Giải nhất: 10 triệu/01 giải. Giải nhì: 5 triệu/02 giải.

  3. Đăng ký:

  HVCH, NCS đăng ký tham gia giải thưởng nêu trên và gửi hồ sơ về: Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án (P.314 A4) gặp: C. Nhung (ĐTNB:5398) trước Thứ Năm, ngày 01/11/2018.


 • Ngày 17/10/2018

  Thông báo thay đổi phòng học môn Triết học (thứ 5)

 • Ngày 17/10/2018

  Thông báo nhận biên lai học phí HK1/2018-2019

 • Ngày 17/10/2018

  Lịch thu học phí của HK1/2018 - 2019 lần 1

 • Ngày 11/10/2018

  Kết quả kiểm tra anh văn đầu vào Khóa 2018 đợt 2 và các khóa cũ

 • Ngày 11/10/2018

  Thông báo về Chương trình thực tập quốc tế tại Viện Thông tin Quốc gia Nhật Bản (NII) lần 2 năm 2018

  Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo về Chương trình thực tập quốc tế tại Viện Thông tin Quốc gia Nhật Bản (NII) lần 2 năm 2018.

  Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo Sau đại học

  Thời gian: đến ngày 19/10/2018

  Thông tin chi tiết về hồ sơ và quy trình đăng ký, ứng viên vui lòng xem tại file đính kèm.
 • Ngày 08/10/2018
 • Ngày 04/10/2018

  Thời hạn đăng ký nguyện vọng (hướng đề tài, CBHD) khóa luận lớp cao học ngành Quản trị kinh doanh khóa 2017 - đợt 1

 • Ngày 04/10/2018

  Thông báo Họp mặt đầu khóa cho học viên và NCS K2018 đợt 1 và đợt 2 vào thứ 6 ngày 05/10/2018

Thông báo

 • Ngày 19/10/2018

  Thông báo về việc thi bổ sung ngoại ngữ 2 kỹ năng (nói, viết)

  Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo về việc thi bổ sung ngoại ngữ 2 kỹ năng (nói, viết) như sau:

  Học viên có nhu cầu thi bổ sung ngoại ngữ 2 kỹ năng sẽ đăng ký tại Trung tâm Ngoại ngữ - Trường Đại học Bách khoa TP.HCM.

  Cách thức đăng kí thi bổ sung ngoại ngữ 2 kỹ năng, học viên xem tại file đính kèm.

  Thông tin về các kỳ thi (Nội dung, Lệ phí, thời gian, địa điểm thi) học viên xem tại: http://bkenglish.edu.vn/thi-noi-viet.html

  Trân trọng thông báo.
 • Ngày 18/10/2018

  Giải thưởng công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ở ĐHQG-HCM

  Phòng Đào tạo Sau đại học xin chuyển đến các học viên cao học và nghiên cứu sinh thông tin về "Giải thưởng công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ở ĐHQG-HCM" như sau:

  Nhằm khuyến khích sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh say mê nghiên cứu khoa học và phát huy năng lực tư duy sáng tạo, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) tiếp tục tổ chức "Giải thưởng công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ở ĐHQG-HCM" năm 2018.

  1.  Hồ sơ tham gia Giải thưởng:

  -    Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài (mẫu 1);    
  -    Đơn xin tham gia xét Giải thưởng “Công trình NCKH xuất sắc” (Mẫu 2);
  -    Công trình công bố hoặc sản phẩm sở hữu trí tuệ (giải pháp hữu ích, bằng phát minh sáng chế hoặc chứng nhận kết quả được ứng dụng để tạo ra sản phẩm có giá trị cho doanh nghiệp và địa phương);
  -    Minh chứng tạp chí đăng bài thuộc danh mục cơ sở dữ liệu của ISI/SCOPUS;
  -    Minh chứng xếp hạng của SCImago cho tạp chí đăng bài.

  Hồ sơ có thể tải từ địa chỉ: http://khcn.hcmut.edu.vn/index.php/vi/tin-tuc/

  2.  Khen thưởng:

  -    Giải đặc biệt:    30 triệu đồng/01 giải
  -    Giải nhất:     20 triệu đồng/01 giải
  -    Giải nhì :     15 triệu đồng/02 giải
  -    Giải ba :     10 triệu đồng/05 giải
  -    Giải khuyến khích:     5 triệu đồng/(tùy theo kinh phí KHCN hàng năm)
  -    SV, HVCH và NCS đạt giải đặc biệt và giải nhất sẽ được trao tặng bằng khen của Giám đốc ĐHQG-HCM tại Hội nghị thường niên ĐHQG-HCM cuối năm và điểm thưởng sẽ được cộng vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung tích lũy để làm căn cứ xét học bổng, xét chuyển tiếp vào học ở bậc sau đại học và các quyền lợi khác. Mức điểm thưởng được quy định như sau: Giải đặc biệt và giải nhất 0,4 điểm, giải nhì 0,3 điểm, giải ba: 0,2 điểm.
  -    Trường hợp công trình do nhiều hơn một tác giả thực hiện, điểm thưởng được chia đều cho số người tham gia.
  -    Giảng viên hướng dẫn công trình đạt giải thưởng sẽ được ưu tiên trong việc xét chọn đề tài cấp ĐHQG-HCM với các mức thưởng: Giải đặc biệt: 15 triệu/ 01 giải. Giải nhất: 10 triệu/01 giải. Giải nhì: 5 triệu/02 giải.

  3. Đăng ký:

  HVCH, NCS đăng ký tham gia giải thưởng nêu trên và gửi hồ sơ về: Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án (P.314 A4) gặp: C. Nhung (ĐTNB:5398) trước Thứ Năm, ngày 01/11/2018.


 • Ngày 17/10/2018

  Thông báo thay đổi phòng học môn Triết học (thứ 5)

 • Ngày 17/10/2018

  Thông báo nhận biên lai học phí HK1/2018-2019

 • Ngày 17/10/2018

  Lịch thu học phí của HK1/2018 - 2019 lần 1

 • Ngày 11/10/2018

  Kết quả kiểm tra anh văn đầu vào Khóa 2018 đợt 2 và các khóa cũ

 • Ngày 11/10/2018

  Thông báo về Chương trình thực tập quốc tế tại Viện Thông tin Quốc gia Nhật Bản (NII) lần 2 năm 2018

  Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo về Chương trình thực tập quốc tế tại Viện Thông tin Quốc gia Nhật Bản (NII) lần 2 năm 2018.

  Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo Sau đại học

  Thời gian: đến ngày 19/10/2018

  Thông tin chi tiết về hồ sơ và quy trình đăng ký, ứng viên vui lòng xem tại file đính kèm.
 • Ngày 08/10/2018
 • Ngày 04/10/2018

  Thời hạn đăng ký nguyện vọng (hướng đề tài, CBHD) khóa luận lớp cao học ngành Quản trị kinh doanh khóa 2017 - đợt 1

 • Ngày 04/10/2018

  Thông báo Họp mặt đầu khóa cho học viên và NCS K2018 đợt 1 và đợt 2 vào thứ 6 ngày 05/10/2018

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012