Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến Sĩ

Ngày 24/02/2018

Điều kiện dự xét tuyển & Trình độ ngoại ngữ 2016

1. ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN
 
1.1 Điều kiện văn bằng

-  Có bằng thạc sĩ ngành phù hợp hoặc ngành gần với ngành đăng ký dự tuyển.

-  Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui loại khá trở lên phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển. Trường hợp này người dự tuyển phải thi thêm môn cơ bản và cơ sở của ngành cùng với kỳ thi tuyển sinh cao học.

-  Qui định về yêu cầu chuyên môn dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ vui lòng tham khảo tại đây hoặc file đính kèm

1.2 Bài luận về hướng nghiên cứu

Trình bày về hướng nghiên cứu hoặc chủ đề nghiên cứu: tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan; lý do tại sao chọn hướng nghiên cứu; mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả nghiên cứu dự kiến; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của người dự tuyển trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu. Bài luận được trình bày tối đa 10 trang trên khổ A4.
 
1.3 Cán bộ hướng dẫn

-  Được tối thiểu 01 giảng viên của Trường ĐHBK đồng ý nhận hướng dẫn.

-  Người hướng dẫn độc lập có chức danh phó giáo sư trở lên hay học vị tiến sĩ khoa học hoặc hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ đồng hướng dẫn (danh sách cán bộ khoa học và hướng nghiên cứu được công bố tại website:  http://www.pgs.hcmut.edu.vn/gioi-thieu/doi-ngu-dao-tao).
1.4 Thư giới thiệu: Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ cùng ngành.

1.5 Phải có đủ trình độ ngoại ngữ để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động chuyên môn phục vụ nghiên cứu và thực hiện đề tài luận án.

1.6 Có giấy xác nhận của địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.
 
 
2. YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ CỦA NGƯỜI DỰ TUYỂN

2.1 Người dự tuyển được xét miễn thi môn ngoại ngữ nếu có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau đây:

      
a. Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là 1 trong 6 ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật.

      b. Bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng, có bằng tốt nghiệp các chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh được Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc ĐHQG-HCM công nhận;

      c. Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài (Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật);

      d. Có 1 trong các chứng chỉ ngoại ngữ dưới đây và các chứng chỉ phải còn trong thời hạn 2 năm tính từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi.

            + Tiếng Anh: chứng chỉ TOEFL ITP 500, CBT 173, iBT 61; TOEIC 600; IELTS 5.5 ; First FCE; BEC Business Vantage ; BULATS 60, VNU-EPT 251;

            + Tiếng Pháp: Chứng chỉ DELF B2; TCF niveau B2 trở lên. 

            + Tiếng Nga: Chứng chỉ TRKI cấp độ 2 trở lên. 

            + Tiếng Đức: Chứng chỉ TestDaF cấp độ 4 trở lên. 

            + Tiếng Trung: Chứng chỉ HSK cấp độ 4 trở lên.

          + Tiếng Nhật: Chứng chỉ JNPT N2 trở lên.

            + Có giấy chứng nhận điểm ngoại ngữ đạt từ 60 điểm trở lên trong kỳ tuyển sinh sau đại học do ĐHQG-HCM tổ chức còn hiệu lực 2 năm kể từ ngày thi môn ngoại ngữ đến ngày nộp hồ sơ.

      e. Các chứng chỉ được công nhận theo thông báo số 44 /ĐHBK-ĐTSĐH.

2.2 Người dự tuyển chưa có các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ như qui định tại mục 2.1 phải đăng ký thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh.
 
 
Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ hoặc xem thông báo tại địa chỉ:
Phòng Đào tạo SĐH (P.115, nhà B3) Trường Đại học Bách Khoa
 268 Lý Thường Kiệt, P. 14, Q.10, Tp. HCM
hoặc  Website: http://www.pgs.hcmut.edu.vn

 Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến Sĩ

Ngày 24/02/2018

Điều kiện dự xét tuyển & Trình độ ngoại ngữ 2016

1. ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN
 
1.1 Điều kiện văn bằng

-  Có bằng thạc sĩ ngành phù hợp hoặc ngành gần với ngành đăng ký dự tuyển.

-  Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui loại khá trở lên phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển. Trường hợp này người dự tuyển phải thi thêm môn cơ bản và cơ sở của ngành cùng với kỳ thi tuyển sinh cao học.

-  Qui định về yêu cầu chuyên môn dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ vui lòng tham khảo tại đây hoặc file đính kèm

1.2 Bài luận về hướng nghiên cứu

Trình bày về hướng nghiên cứu hoặc chủ đề nghiên cứu: tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan; lý do tại sao chọn hướng nghiên cứu; mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả nghiên cứu dự kiến; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của người dự tuyển trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu. Bài luận được trình bày tối đa 10 trang trên khổ A4.
 
1.3 Cán bộ hướng dẫn

-  Được tối thiểu 01 giảng viên của Trường ĐHBK đồng ý nhận hướng dẫn.

-  Người hướng dẫn độc lập có chức danh phó giáo sư trở lên hay học vị tiến sĩ khoa học hoặc hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ đồng hướng dẫn (danh sách cán bộ khoa học và hướng nghiên cứu được công bố tại website:  http://www.pgs.hcmut.edu.vn/gioi-thieu/doi-ngu-dao-tao).
1.4 Thư giới thiệu: Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ cùng ngành.

1.5 Phải có đủ trình độ ngoại ngữ để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động chuyên môn phục vụ nghiên cứu và thực hiện đề tài luận án.

1.6 Có giấy xác nhận của địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.
 
 
2. YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ CỦA NGƯỜI DỰ TUYỂN

2.1 Người dự tuyển được xét miễn thi môn ngoại ngữ nếu có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau đây:

      
a. Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là 1 trong 6 ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật.

      b. Bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng, có bằng tốt nghiệp các chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh được Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc ĐHQG-HCM công nhận;

      c. Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài (Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật);

      d. Có 1 trong các chứng chỉ ngoại ngữ dưới đây và các chứng chỉ phải còn trong thời hạn 2 năm tính từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi.

            + Tiếng Anh: chứng chỉ TOEFL ITP 500, CBT 173, iBT 61; TOEIC 600; IELTS 5.5 ; First FCE; BEC Business Vantage ; BULATS 60, VNU-EPT 251;

            + Tiếng Pháp: Chứng chỉ DELF B2; TCF niveau B2 trở lên. 

            + Tiếng Nga: Chứng chỉ TRKI cấp độ 2 trở lên. 

            + Tiếng Đức: Chứng chỉ TestDaF cấp độ 4 trở lên. 

            + Tiếng Trung: Chứng chỉ HSK cấp độ 4 trở lên.

          + Tiếng Nhật: Chứng chỉ JNPT N2 trở lên.

            + Có giấy chứng nhận điểm ngoại ngữ đạt từ 60 điểm trở lên trong kỳ tuyển sinh sau đại học do ĐHQG-HCM tổ chức còn hiệu lực 2 năm kể từ ngày thi môn ngoại ngữ đến ngày nộp hồ sơ.

      e. Các chứng chỉ được công nhận theo thông báo số 44 /ĐHBK-ĐTSĐH.

2.2 Người dự tuyển chưa có các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ như qui định tại mục 2.1 phải đăng ký thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh.
 
 
Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ hoặc xem thông báo tại địa chỉ:
Phòng Đào tạo SĐH (P.115, nhà B3) Trường Đại học Bách Khoa
 268 Lý Thường Kiệt, P. 14, Q.10, Tp. HCM
hoặc  Website: http://www.pgs.hcmut.edu.vn

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012