Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 16/10/2014          

Lịch đóng học phí HK1/2014-2015 dành cho học viên Bồi Dưỡng

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Bách Khoa trân trọng thông báo đến các học viên thuộc diện học Bồi dưỡng về thời gian đóng học phí HK1/2014-2015 tại NH Agribank như sau:

• Thời gian đóng học phí: 17/10/2014 đến 24/10/2014

 Địa điểm đóng học phí: Đóng trực tiếp vào TK Trường ĐHBK tại ngân hàng Agribank CN Hiệp Phước, phòng giao dịch Bách Khoa (Trước cổng Lý Thường Kiệt trường Đại học Bách Khoa)

 Thông tin tài khoản:
  - Số TK: 1940201178555
  - Tên TK: Trường Đại học Bách Khoa
  - Nội dung: MSHV + họ tên + đóng học phí của học viên Bồi dưỡng

Lưu ý:
Các học viên nào không hoàn thành việc đóng học phí sẽ bị hủy k
ết quả thi cuối kỳ.

Trân trọng thông báo./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 16/10/2014          

Lịch đóng học phí HK1/2014-2015 dành cho học viên Bồi Dưỡng

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Bách Khoa trân trọng thông báo đến các học viên thuộc diện học Bồi dưỡng về thời gian đóng học phí HK1/2014-2015 tại NH Agribank như sau:

• Thời gian đóng học phí: 17/10/2014 đến 24/10/2014

 Địa điểm đóng học phí: Đóng trực tiếp vào TK Trường ĐHBK tại ngân hàng Agribank CN Hiệp Phước, phòng giao dịch Bách Khoa (Trước cổng Lý Thường Kiệt trường Đại học Bách Khoa)

 Thông tin tài khoản:
  - Số TK: 1940201178555
  - Tên TK: Trường Đại học Bách Khoa
  - Nội dung: MSHV + họ tên + đóng học phí của học viên Bồi dưỡng

Lưu ý:
Các học viên nào không hoàn thành việc đóng học phí sẽ bị hủy k
ết quả thi cuối kỳ.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012