Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 18/03/2014          

Lịch đóng học phí HK2/2013-2014 (đợt bổ sung lần 2)

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Bách Khoa trân trọng thông báo đến học viên Cao học, NCS của Trường về việc đóng học phí HK2/2013-2014 (đợt bổ sung lần 2) thu qua NH Đông Á như sau:

1. Đối tượng thực hiện: Học viên Cao học, Nghiên cứu sinh tất cả các khóa, ngoại trừ khóa 2013 đợt 2.
- Học viên & NCS đã đăng ký quét tự động và chưa nạp đủ tiền (trong đợt quét học phí ngày 14/03/2014) --> nộp đủ tiền vào tài khoản (Xem danh sách đính kèm bên dưới)

- Học viên & NCS đã có tài khoản nhưng chưa kích hoạt dịch vụ thanh toán tự động của NH Đông Á --> liên hệ quỹ tiết kiệm NH Đông Á (cổng 2 trường đại học Bách Khoa, đường Tô Hiến Thành ) để đăng ký quét tự động và nạp tiền vào tài khoản (Xem danh sách đính kèm bên dưới)

- Học viên & NCS cập nhật số tài khoản, CMND trễ nên không có tên trong danh sách quét học phí ngày 14/03/2014 --> kiểm tra lại đã kích hoạt dịch vụ thanh toán tự động chưa và nạp tiền vào tài khoản.

- Các học viên & NCS chưa có tài khoản NH Đông Á hoặc chưa cập nhật số CMND tại trang cá nhân cổng thông tin Phòng ĐT SĐH --> liên hệ phòng Đào tạo SĐH để làm thủ tục đóng học phí bằng tiền mặt từ ngày 24/03/2014 đến trước 16h00 ngày 25/03/2014 (Xem danh sách đính kèm bên dưới)
 
2. Cách thức đóng học phí:
- Học phí được tự động thu thông qua tài khoản ngân hàng Đông Á.
- Học viên nộp tiền học phí, đúng với mức học phí thể hiện ở mục "Kết quả đóng học phí" của học kỳ này tại trang cá nhân, vào tài khoản cá nhân ATM ngân hàng Đông Á (đã được Nhà Trường phối hợp với NH Đông Á cung cấp cho học viên).

Lưu ý: Học viên khẩn trương login vào www.pgs.hcmut.edu.vn, kiểm tra số tài khoản cá nhân ATM Ngân Hàng Đông Á tại mục Bảo mật\Thông tin cá nhân để xem hoặc cập nhật  Số tài khoản Ngân hàng Đông Á, Số CMND (nếu chưa có thông tin) và dịch vụ thanh toán tự động (nếu chưa có đăng ký thì học viên liên hệ NH Đông Á để đăng ký).  

3. Thời hạn nộp tiền vào tài khoản cá nhân của NH Đông Á (do trường cấp) : trước 16h00 thứ Năm ngày 20/03/2014.

4.Thời gian quét học phí: bắt đầu từ 8g đến 17g, Thứ Sáu ngày 21/03/2014

5. Lịch cấp Biên lai thu học phí (BLTHP):
- Địa điểm nhận BLTHP: Phòng Kế Hoạch Tài Chánh phòng số 109 nhà A4
- Thời gian nhận biên lai: từ thứ Hai, ngày 24/03/2014 đến thứ Sáu, ngày 04/04/2014

Lưu ý:
Các học viên nào không hoàn thành việc đóng học phí thì sẽ bị xử lý học vụ theo quy định và hủy kết quả đăng ký môn học HK2/2013-2014

- Lịch thu học phí môn học thuộc khối kiến thức bổ sung và học viên bồi dưỡng dự kiến ngày thu 31/03/2014, học viên theo dõi thông báo tại website để biết ngày đóng HP cụ thể.

Trân trọng thông báo./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 18/03/2014          

Lịch đóng học phí HK2/2013-2014 (đợt bổ sung lần 2)

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Bách Khoa trân trọng thông báo đến học viên Cao học, NCS của Trường về việc đóng học phí HK2/2013-2014 (đợt bổ sung lần 2) thu qua NH Đông Á như sau:

1. Đối tượng thực hiện: Học viên Cao học, Nghiên cứu sinh tất cả các khóa, ngoại trừ khóa 2013 đợt 2.
- Học viên & NCS đã đăng ký quét tự động và chưa nạp đủ tiền (trong đợt quét học phí ngày 14/03/2014) --> nộp đủ tiền vào tài khoản (Xem danh sách đính kèm bên dưới)

- Học viên & NCS đã có tài khoản nhưng chưa kích hoạt dịch vụ thanh toán tự động của NH Đông Á --> liên hệ quỹ tiết kiệm NH Đông Á (cổng 2 trường đại học Bách Khoa, đường Tô Hiến Thành ) để đăng ký quét tự động và nạp tiền vào tài khoản (Xem danh sách đính kèm bên dưới)

- Học viên & NCS cập nhật số tài khoản, CMND trễ nên không có tên trong danh sách quét học phí ngày 14/03/2014 --> kiểm tra lại đã kích hoạt dịch vụ thanh toán tự động chưa và nạp tiền vào tài khoản.

- Các học viên & NCS chưa có tài khoản NH Đông Á hoặc chưa cập nhật số CMND tại trang cá nhân cổng thông tin Phòng ĐT SĐH --> liên hệ phòng Đào tạo SĐH để làm thủ tục đóng học phí bằng tiền mặt từ ngày 24/03/2014 đến trước 16h00 ngày 25/03/2014 (Xem danh sách đính kèm bên dưới)
 
2. Cách thức đóng học phí:
- Học phí được tự động thu thông qua tài khoản ngân hàng Đông Á.
- Học viên nộp tiền học phí, đúng với mức học phí thể hiện ở mục "Kết quả đóng học phí" của học kỳ này tại trang cá nhân, vào tài khoản cá nhân ATM ngân hàng Đông Á (đã được Nhà Trường phối hợp với NH Đông Á cung cấp cho học viên).

Lưu ý: Học viên khẩn trương login vào www.pgs.hcmut.edu.vn, kiểm tra số tài khoản cá nhân ATM Ngân Hàng Đông Á tại mục Bảo mật\Thông tin cá nhân để xem hoặc cập nhật  Số tài khoản Ngân hàng Đông Á, Số CMND (nếu chưa có thông tin) và dịch vụ thanh toán tự động (nếu chưa có đăng ký thì học viên liên hệ NH Đông Á để đăng ký).  

3. Thời hạn nộp tiền vào tài khoản cá nhân của NH Đông Á (do trường cấp) : trước 16h00 thứ Năm ngày 20/03/2014.

4.Thời gian quét học phí: bắt đầu từ 8g đến 17g, Thứ Sáu ngày 21/03/2014

5. Lịch cấp Biên lai thu học phí (BLTHP):
- Địa điểm nhận BLTHP: Phòng Kế Hoạch Tài Chánh phòng số 109 nhà A4
- Thời gian nhận biên lai: từ thứ Hai, ngày 24/03/2014 đến thứ Sáu, ngày 04/04/2014

Lưu ý:
Các học viên nào không hoàn thành việc đóng học phí thì sẽ bị xử lý học vụ theo quy định và hủy kết quả đăng ký môn học HK2/2013-2014

- Lịch thu học phí môn học thuộc khối kiến thức bổ sung và học viên bồi dưỡng dự kiến ngày thu 31/03/2014, học viên theo dõi thông báo tại website để biết ngày đóng HP cụ thể.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012