Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 06/03/2014          

Lịch đóng học phí HK2/2013-2014 (đợt bổ sung)

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Bách Khoa trân trọng thông báo đến học viên Cao học, NCS của Trường về việc đóng học phí HK2/2013-2014 (đợt bổ sung) thu qua NH Đông Á như sau:

1. Đối tượng thực hiện: Học viên Cao học, Nghiên cứu sinh tất cả các khóa, ngoại trừ khóa 2013 đợt 2.
 
2. Cách thức đóng học phí:
- Học phí được tự động thu thông qua tài khoản ngân hàng Đông Á.
- Học viên nộp tiền học phí, đúng với mức học phí thể hiện ở mục "Kết quả đóng học phí" của học kỳ này tại trang cá nhân, vào tài khoản cá nhân ATM ngân hàng Đông Á (đã được Nhà Trường phối hợp với NH Đông Á cung cấp cho học viên).

Lưu ý: Học viên khẩn trương login vào www.pgs.hcmut.edu.vn, kiểm tra số tài khoản cá nhân ATM Ngân Hàng Đông Á tại mục Bảo mật\Thông tin cá nhân để xem hoặc cập nhật  Số tài khoản Ngân hàng Đông Á, Số CMND (nếu chưa có thông tin) và dịch vụ thanh toán tự động (nếu chưa có đăng ký thì học viên liên hệ NH Đông Á để đăng ký).  

3. Thời hạn nộp tiền vào tài khoản cá nhân của NH Đông Á (do trường cấp) : hết thứ Năm ngày 13/03/2014.

4.Thời gian quét học phí: bắt đầu từ 8g đến 17g, Thứ Sáu ngày 14/03/2014

5. Lịch cấp Biên lai thu học phí (BLTHP):
- Địa điểm nhận BLTHP: Phòng Kế Hoạch Tài Chánh phòng số 109 nhà A4
- Thời gian nhận biên lai: từ thứ Hai, ngày 24/03/2014 đến thứ Sáu, ngày 04/04/2014

Lưu ý:
Các học viên nào không hoàn thành việc đóng học phí thì sẽ bị xử lý học vụ theo quy định

- Lịch thu học phí môn học thuộc khối kiến thức bổ sung và học viên bồ dưỡng dự kiến ngày thu 31/03/2014, học viên theo dõi thông báo tại website để biết ngày đóng HP cụ thể.

Trân trọng thông báo./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 06/03/2014          

Lịch đóng học phí HK2/2013-2014 (đợt bổ sung)

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Bách Khoa trân trọng thông báo đến học viên Cao học, NCS của Trường về việc đóng học phí HK2/2013-2014 (đợt bổ sung) thu qua NH Đông Á như sau:

1. Đối tượng thực hiện: Học viên Cao học, Nghiên cứu sinh tất cả các khóa, ngoại trừ khóa 2013 đợt 2.
 
2. Cách thức đóng học phí:
- Học phí được tự động thu thông qua tài khoản ngân hàng Đông Á.
- Học viên nộp tiền học phí, đúng với mức học phí thể hiện ở mục "Kết quả đóng học phí" của học kỳ này tại trang cá nhân, vào tài khoản cá nhân ATM ngân hàng Đông Á (đã được Nhà Trường phối hợp với NH Đông Á cung cấp cho học viên).

Lưu ý: Học viên khẩn trương login vào www.pgs.hcmut.edu.vn, kiểm tra số tài khoản cá nhân ATM Ngân Hàng Đông Á tại mục Bảo mật\Thông tin cá nhân để xem hoặc cập nhật  Số tài khoản Ngân hàng Đông Á, Số CMND (nếu chưa có thông tin) và dịch vụ thanh toán tự động (nếu chưa có đăng ký thì học viên liên hệ NH Đông Á để đăng ký).  

3. Thời hạn nộp tiền vào tài khoản cá nhân của NH Đông Á (do trường cấp) : hết thứ Năm ngày 13/03/2014.

4.Thời gian quét học phí: bắt đầu từ 8g đến 17g, Thứ Sáu ngày 14/03/2014

5. Lịch cấp Biên lai thu học phí (BLTHP):
- Địa điểm nhận BLTHP: Phòng Kế Hoạch Tài Chánh phòng số 109 nhà A4
- Thời gian nhận biên lai: từ thứ Hai, ngày 24/03/2014 đến thứ Sáu, ngày 04/04/2014

Lưu ý:
Các học viên nào không hoàn thành việc đóng học phí thì sẽ bị xử lý học vụ theo quy định

- Lịch thu học phí môn học thuộc khối kiến thức bổ sung và học viên bồ dưỡng dự kiến ngày thu 31/03/2014, học viên theo dõi thông báo tại website để biết ngày đóng HP cụ thể.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012