Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 03/10/2013          

Quy định Học phí năm học 2013-2014

Phòng ĐT SĐH thông báo quy định mức học phí trong năm học 2013-2014 đối với các hệ như sau:

• Học phí các hệ đào tạo sau đại học tổ chức tại Bách Khoa (Nghiên cứu sinh, học viên cao học): chi tiết tại đây >>>

• Học phí hệ đào tạo sau đại học tổ chức tại địa phương (Tỉnh Lâm Đồng & Cần Thơ): chi tiết tại đây >>>

• Học phí các lớp phi chính quy (Học viên lớp bồi dưỡng SĐH, Học viên lớp Chuyển đổi; Bổ túc kiến thức, Học viên lớp Ôn tập
  thi tuyển sinh): chi tiết tại đây >>>

♦ Dự kiến lịch đóng học phí các khóa 2012 trờ về trước sẽ được thông báo vào ngày 11/10/2013.

Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 03/10/2013          

Quy định Học phí năm học 2013-2014

Phòng ĐT SĐH thông báo quy định mức học phí trong năm học 2013-2014 đối với các hệ như sau:

• Học phí các hệ đào tạo sau đại học tổ chức tại Bách Khoa (Nghiên cứu sinh, học viên cao học): chi tiết tại đây >>>

• Học phí hệ đào tạo sau đại học tổ chức tại địa phương (Tỉnh Lâm Đồng & Cần Thơ): chi tiết tại đây >>>

• Học phí các lớp phi chính quy (Học viên lớp bồi dưỡng SĐH, Học viên lớp Chuyển đổi; Bổ túc kiến thức, Học viên lớp Ôn tập
  thi tuyển sinh): chi tiết tại đây >>>

♦ Dự kiến lịch đóng học phí các khóa 2012 trờ về trước sẽ được thông báo vào ngày 11/10/2013.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012