Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 14/04/2014          

Lịch thu học phí HK2/13-14 cho các MH thuộc Khối Kiến Thức Bổ Sung (đợt vét)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo Lịch đóng học phí HK 2/2013-2014 các Môn học thuộc khối kiến thức bổ sung, như sau:

Thời gian đóng học phí: 15/04/2014 đến 22/04/2014

Địa điểm đóng học phí: Đóng trực tiếp vào TK Trường ĐHBK tại ngân hàng Agribank CN Hiệp Phước, phòng giao dịch Bách Khoa (Trước cổng Lý Thường Kiệt trường Đại học Bách Khoa)

 Thông tin tài khoản:
  - Số TK: 1940201178555
  - Tên TK: Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM
  - Nội dung: MSHV + họ tên + đóng học phí HK 2/2013-2014 các môn học thuộc khối kiến thức bổ sung

Mức học phí: 30.000 đ/tiết, các môn học có số lượng học viên <10 người thì mức học phí: 40.000 đ/tiết

Học phí phải đóng: Học viên kiểm tra học phí HK 2/2013-2014 phải đóng tại
trang cá nhân mục "Kết quả đóng học phí" từ ngày 15/04/2014 

Nhận biên lai học phí tại phòng KHTC từ ngày 05/05/2014 đến 09/05/2014 (khi đi lấy biên lai học phí, học viên nhớ cầm theo phiếu đã nộp tiền vào tài khoản Agribank của trường). Sáng từ 7h30 đến 11h00, chiều từ 14h30 đến 16h00.

Mọi thắc mắc về đóng học phí vui lòng liên hệ phòng Đào tạo Sau đại học để kiểm tra và giải quyết.

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 14/04/2014          

Lịch thu học phí HK2/13-14 cho các MH thuộc Khối Kiến Thức Bổ Sung (đợt vét)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo Lịch đóng học phí HK 2/2013-2014 các Môn học thuộc khối kiến thức bổ sung, như sau:

Thời gian đóng học phí: 15/04/2014 đến 22/04/2014

Địa điểm đóng học phí: Đóng trực tiếp vào TK Trường ĐHBK tại ngân hàng Agribank CN Hiệp Phước, phòng giao dịch Bách Khoa (Trước cổng Lý Thường Kiệt trường Đại học Bách Khoa)

 Thông tin tài khoản:
  - Số TK: 1940201178555
  - Tên TK: Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM
  - Nội dung: MSHV + họ tên + đóng học phí HK 2/2013-2014 các môn học thuộc khối kiến thức bổ sung

Mức học phí: 30.000 đ/tiết, các môn học có số lượng học viên <10 người thì mức học phí: 40.000 đ/tiết

Học phí phải đóng: Học viên kiểm tra học phí HK 2/2013-2014 phải đóng tại
trang cá nhân mục "Kết quả đóng học phí" từ ngày 15/04/2014 

Nhận biên lai học phí tại phòng KHTC từ ngày 05/05/2014 đến 09/05/2014 (khi đi lấy biên lai học phí, học viên nhớ cầm theo phiếu đã nộp tiền vào tài khoản Agribank của trường). Sáng từ 7h30 đến 11h00, chiều từ 14h30 đến 16h00.

Mọi thắc mắc về đóng học phí vui lòng liên hệ phòng Đào tạo Sau đại học để kiểm tra và giải quyết.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012