Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 03/07/2013          

LỊCH THU HỌC PHÍ CÁC LỚP HÈ 2013 (Môn học thuộc khối kiến thức bổ sung)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo Lịch đóng học phí các lớp HK hè 2013 (Môn học thuộc khối kiến thức bổ sung) như sau:

Ngày khai giảng lớp hè: 15/07/2013 (xem lịch học tại trang cá nhân)

Thời gian đóng học phí: 15/07/2013 đến 19/07/2013

Địa điểm đóng học phí: Đóng trực tiếp vào TK Trường ĐHBK tại ngân hàng Agribank CN Hiệp Phước, phòng giao dịch
  Bách Khoa
(Trước cổng Lý Thường Kiệt trường Đại học Bách Khoa)

 Thông tin tài khoản:
  - Số TK: 1940201178555
  - Tên TK: Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM
  - Nội dung: MSHV + họ tên + đóng học phí HK hè 2013

Mức học phí: 30.000 đ/tiết

Học phí phải đóng: Học viên kiểm tra học phí HK hè 2013 phải đóng tại
trang cá nhân mục "Kết quả đóng học phí" từ ngày 14/07/2013

Mọi thắc mắc về đóng học phí vui lòng liên hệ phòng Đào tạo Sau đại học để kiểm tra và giải quyết.

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 03/07/2013          

LỊCH THU HỌC PHÍ CÁC LỚP HÈ 2013 (Môn học thuộc khối kiến thức bổ sung)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo Lịch đóng học phí các lớp HK hè 2013 (Môn học thuộc khối kiến thức bổ sung) như sau:

Ngày khai giảng lớp hè: 15/07/2013 (xem lịch học tại trang cá nhân)

Thời gian đóng học phí: 15/07/2013 đến 19/07/2013

Địa điểm đóng học phí: Đóng trực tiếp vào TK Trường ĐHBK tại ngân hàng Agribank CN Hiệp Phước, phòng giao dịch
  Bách Khoa
(Trước cổng Lý Thường Kiệt trường Đại học Bách Khoa)

 Thông tin tài khoản:
  - Số TK: 1940201178555
  - Tên TK: Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM
  - Nội dung: MSHV + họ tên + đóng học phí HK hè 2013

Mức học phí: 30.000 đ/tiết

Học phí phải đóng: Học viên kiểm tra học phí HK hè 2013 phải đóng tại
trang cá nhân mục "Kết quả đóng học phí" từ ngày 14/07/2013

Mọi thắc mắc về đóng học phí vui lòng liên hệ phòng Đào tạo Sau đại học để kiểm tra và giải quyết.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012