Tuyển sinh Sau Đại Học - Đại học Bách Khoa Tp.HCM

 
Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM tổ chức 2 đợt thi tuyển sinh vào năm 2015
 
Đợt 1: tổ chức thi tuyển sinh vào ngày 16, 17 tháng 05 năm 2015
 
Bổ túc kiến thức
  Xem chi tiết tại đây >>>
 
Ôn tập tuyển sinh
  Xem chi tiết tại đây >>>
 
Đối tượng dự thi

- Thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui phù hợp với ngành đăng ký dự
  tuyển.
 
- Trường hợp thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần phù hợp với ngành đăng ký dự thi hoặc hệ không chính qui thì phải hoàn
  thành chương trình bổ túc kiến thức trước khi dự thi, xem thông tin về lớp Bổ túc kiến thức tại đây .

 
- Thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ Tiến sĩ yêu cầu có bằng thạc sĩ ngành phù hợp hoặc ngành gần với ngành đăng ký dự
  tuyển; Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui loại khá trở lên phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển, trường hợp này người
  dự tuyển phải thi thêm môn cơ bản và cơ sở của ngành cùng với kỳ thi tuyển sinh cao học.

  Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ:

- Người dự thi được xét miễn thi môn ngoại ngữ nếu có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau đây:

   a. Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền
       công nhận văn bằng theo quy định hiện hành (ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là 1 trong 5 ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga,
       Đức, Trung);

   b. Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình
       tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ
       sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

   c. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài;

   d. Có 1 trong các chứng chỉ ngoại ngữ dưới đây và các chứng chỉ phải còn trong thời hạn 2 năm, tính từ ngày cấp
       chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi.

       + Tiếng Anh: chứng chỉ TOEFL ITP 450, CBT133, iBT 45; TOEIC 500 ; IELTS 4.5; PET 70; BEC Pre 65; BULATS 47;
          VNU-EPT B1.3.
       + Tiếng Pháp: Chứng chỉ DELF A3, DELF B1, B2; TCF niveau 2 trở lên;
       + Tiếng Nga: Chứng chỉ TRKI cấp độ 2 trở lên;
       + Tiếng Đức: Chứng chỉ ZD cấp độ 2 trở lên;
       + Tiếng Trung: Chứng chỉ HSK cấp độ 4 trở lên;

- Người dự tuyển chưa có các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ như qui định ở trên phải đăng ký thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh.


Thí sinh dự thi vui lòng tham khảo chi tiết điều kiện dự thi, thời gian, hình thức tuyển sinh, môn thi - đề cương môn thi
   và ngành tuyển sinh
theo từng chương trình đào tạo ở trình đơn tuyển sinh.

 Tuyển sinh Sau Đại Học - Đại học Bách Khoa Tp.HCM

 
Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM tổ chức 2 đợt thi tuyển sinh vào năm 2015
 
Đợt 1: tổ chức thi tuyển sinh vào ngày 16, 17 tháng 05 năm 2015
 
Bổ túc kiến thức
  Xem chi tiết tại đây >>>
 
Ôn tập tuyển sinh
  Xem chi tiết tại đây >>>
 
Đối tượng dự thi

- Thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui phù hợp với ngành đăng ký dự
  tuyển.
 
- Trường hợp thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần phù hợp với ngành đăng ký dự thi hoặc hệ không chính qui thì phải hoàn
  thành chương trình bổ túc kiến thức trước khi dự thi, xem thông tin về lớp Bổ túc kiến thức tại đây .

 
- Thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ Tiến sĩ yêu cầu có bằng thạc sĩ ngành phù hợp hoặc ngành gần với ngành đăng ký dự
  tuyển; Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui loại khá trở lên phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển, trường hợp này người
  dự tuyển phải thi thêm môn cơ bản và cơ sở của ngành cùng với kỳ thi tuyển sinh cao học.

  Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ:

- Người dự thi được xét miễn thi môn ngoại ngữ nếu có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau đây:

   a. Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền
       công nhận văn bằng theo quy định hiện hành (ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là 1 trong 5 ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga,
       Đức, Trung);

   b. Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình
       tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ
       sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

   c. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài;

   d. Có 1 trong các chứng chỉ ngoại ngữ dưới đây và các chứng chỉ phải còn trong thời hạn 2 năm, tính từ ngày cấp
       chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi.

       + Tiếng Anh: chứng chỉ TOEFL ITP 450, CBT133, iBT 45; TOEIC 500 ; IELTS 4.5; PET 70; BEC Pre 65; BULATS 47;
          VNU-EPT B1.3.
       + Tiếng Pháp: Chứng chỉ DELF A3, DELF B1, B2; TCF niveau 2 trở lên;
       + Tiếng Nga: Chứng chỉ TRKI cấp độ 2 trở lên;
       + Tiếng Đức: Chứng chỉ ZD cấp độ 2 trở lên;
       + Tiếng Trung: Chứng chỉ HSK cấp độ 4 trở lên;

- Người dự tuyển chưa có các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ như qui định ở trên phải đăng ký thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh.


Thí sinh dự thi vui lòng tham khảo chi tiết điều kiện dự thi, thời gian, hình thức tuyển sinh, môn thi - đề cương môn thi
   và ngành tuyển sinh
theo từng chương trình đào tạo ở trình đơn tuyển sinh.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012