Thông báo

Xem tất cả

Ngày 09/08/2018          

Gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi cao học năm 2018 đợt 2

Phòng ĐT SĐH thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi cao học năm 2018 đợt 2 đến 16h ngày 13/8/2018.

Thời gian thi tuyển: 18, 19/8/2018.

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 09/08/2018          

Gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi cao học năm 2018 đợt 2

Phòng ĐT SĐH thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi cao học năm 2018 đợt 2 đến 16h ngày 13/8/2018.

Thời gian thi tuyển: 18, 19/8/2018.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012