Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 21/03/2019          

Thay đổi phòng học môn Toán 1 (lớp 1, 2) và Toán quản lý (lớp 1) thứ 6 ngày 22/03/2019

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc thay đổi phòng học lớp ôn tập môn Toán 1 (lớp 1, 2) và Toán Quản Lý (lớp 1) do thầy Nguyễn Đình Huy phụ trách phục vụ cho TS đợt 1 năm 2019 vào ngày thứ 6 (22/03/2019) sẽ học tại phòng mới là 406B4
 
Lưu ý:

   - Phòng học mới 406B4 chỉ áp dụng duy nhất cho ngày 22/03/2019. Tuần sau sẽ học lại bình thường theo TKB cũ.

Trân trọng./.

Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 21/03/2019          

Thay đổi phòng học môn Toán 1 (lớp 1, 2) và Toán quản lý (lớp 1) thứ 6 ngày 22/03/2019

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc thay đổi phòng học lớp ôn tập môn Toán 1 (lớp 1, 2) và Toán Quản Lý (lớp 1) do thầy Nguyễn Đình Huy phụ trách phục vụ cho TS đợt 1 năm 2019 vào ngày thứ 6 (22/03/2019) sẽ học tại phòng mới là 406B4
 
Lưu ý:

   - Phòng học mới 406B4 chỉ áp dụng duy nhất cho ngày 22/03/2019. Tuần sau sẽ học lại bình thường theo TKB cũ.

Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012