Thông báo Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 11/06/2020          

Thay đổi phòng học lớp ôn tập môn Toán Rời Rạc phục vụ tuyển sinh 2020 đợt 1 từ ngày 12/06/2020

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc thay đổi phòng học ôn tập môn Toán Rời Rạc  phục vụ cho TS đợt 1 năm 2020. Bắt đầu học từ thứ 6 ngày 12/06/2020.

Xem thời khóa biểu phòng học ôn tập chi tiết phòng học mới của môn Toán Rời Rạc tại đây >>>>>>

Lưu ý:

  - Lớp học ôn tập nào chưa có TKB thì học viên vui lòng liên hệ phòng Đào tạo SĐH để biết thông tin chi tiết.

Trân trọng./.

Thông báo Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 11/06/2020          

Thay đổi phòng học lớp ôn tập môn Toán Rời Rạc phục vụ tuyển sinh 2020 đợt 1 từ ngày 12/06/2020

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc thay đổi phòng học ôn tập môn Toán Rời Rạc  phục vụ cho TS đợt 1 năm 2020. Bắt đầu học từ thứ 6 ngày 12/06/2020.

Xem thời khóa biểu phòng học ôn tập chi tiết phòng học mới của môn Toán Rời Rạc tại đây >>>>>>

Lưu ý:

  - Lớp học ôn tập nào chưa có TKB thì học viên vui lòng liên hệ phòng Đào tạo SĐH để biết thông tin chi tiết.

Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012