Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 12/01/2018          

Khai giảng lớp ôn tập môn Toán 1, Toán quản lý, Toán Rời Rạc và Anh Văn

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo Khai giảng lớp ôn tập môn Toán 1, Toán quản lý, Toán Rời Rạc và Anh Văn  phục vụ cho TS đợt 1 năm 2018. Bắt đầu học từ thứ 2 ngày 15/01/2018.
 
Xem thời khóa biểu phòng học ôn tập chi tiết tại đây >>>>>>

Lưu ý:

- Lịch học bổ sung thêm dành cho các học viên học ôn tập môn Toán Quản Lý sẽ có thông báo sau trên website phòng Đào tạo SĐH. 
- Lớp học ôn tập nào chưa có TKB thì học viên vui lòng liên hệ phòng Đào tạo SĐH để biết thông tin chi tiết.
- Phòng học chỉ áp dụng theo lịch học chi tiết ghi trong TKB. Tuần sau phòng học có thể thay đổi.

Trân trọng./.

Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 12/01/2018          

Khai giảng lớp ôn tập môn Toán 1, Toán quản lý, Toán Rời Rạc và Anh Văn

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo Khai giảng lớp ôn tập môn Toán 1, Toán quản lý, Toán Rời Rạc và Anh Văn  phục vụ cho TS đợt 1 năm 2018. Bắt đầu học từ thứ 2 ngày 15/01/2018.
 
Xem thời khóa biểu phòng học ôn tập chi tiết tại đây >>>>>>

Lưu ý:

- Lịch học bổ sung thêm dành cho các học viên học ôn tập môn Toán Quản Lý sẽ có thông báo sau trên website phòng Đào tạo SĐH. 
- Lớp học ôn tập nào chưa có TKB thì học viên vui lòng liên hệ phòng Đào tạo SĐH để biết thông tin chi tiết.
- Phòng học chỉ áp dụng theo lịch học chi tiết ghi trong TKB. Tuần sau phòng học có thể thay đổi.

Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012